Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

LİDER-PARTİ ÇELİŞKİSİ VE KOALİSYON
 

Dogmatizm (Bağnazlık)...

Bencillik...

Ben merkezcilik...

Din ve mezhep fanatizmi...

Irk ve milliyet fanatizmi...

Ötekileştirme...

Cehalet...

Cahil cesareti...

Yeteneksizlik...

Tutarsızlık...

Dalkavuklar...

Çıkarcılar...

Kültürsüzlük...

Birikimsizlik...

Ezilmişlik...

Öfke ve nefret...

Zulüm...

Kibir...

Megalomani...

Haksızlık...

Hukuksuzluk...

Hırsızlık...

Rüşvet...

Yağma...

Çevre ve doğa tahribatı...

Otoriterliği bile aşan bir totaliterlik...

* * *

Yukardaki olumsuz özelliklerin biri, bazıları veya hepsi bir kişiye, bir lidere, bir politikacıya, bir gruba veya bir partiye ait olabilir.

Türkiye'yi yönetenler, elbette bu özelliklerden arınmış liderleri ve partileri bir araya getiren, seçmen tarafından kabul görecek bir hükümet modeli arayacaklardır.

Bu arayışta, hem partiler hem de liderler açsından , geçmiş eylem ve söylemler, güvenilirlikler, demokratlıklar, vs. söz konusu olacaktır.

Tam bu noktada, partiler karşısında tarafsız olması gereken ama seçim kampanyası sırasında, hem AKP lehine propaganda yapan hem de sürekli başkanlık rejimini savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da sadece bu tutum ve davranışı dolayısıyla değil, parlamenter sistem içindeki rolüyle de resme dahil olmaktadır:

Demek ki, söz konusu koalisyon çalışmalarında 4 parti ve 5 lider söz konusudur.

AKP adına Davutoğlu ile koalisyon yapan parti Erdoğan ile de ortaklık yapmış olacaktır.

Üstelik bu iki lider, tam bir uyum içinde de değildir; farklı tutum ve davranışlar, değişik özellikler sergilemektedirler.

Tutum ve davranışlar, pazarlıklar ve uzlaşmalar söz konusu olduğundan dolayı, AKP'nin bu özelliği, koalisyonun kurulmasını kolaylaştırıcı değil, zorlaştırıcı bir faktör gibi görünmektedir...

AKP'yi iktidardan uzaklaştıran ve Erdoğan'ın başkanlık rejimine de "Hayır" diyen seçmen nezdinde, AKP ve Erdoğan ile koalisyon yapacak parti veya partiler de oy kaybedecektir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 20 Mayıs 2019

Valid HTML 4.01 Transitional