Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

EMANETE HIYANET!
 

Devlet kimindir?

Bir vatandaş olarak senin ve benim mi...

Yoksa sana bana hizmet etsin diye seçtiğimiz görevlilerin mi?

Devlet elbette senin benimdir; yani vatandaşındır!

* * *

Peki sana bana hizmet etsin diye seçtiğimiz göreviler, ellerine verdiğimiz olanakları hizmet için kullanacaklarına bizi dövmek için istismar ederlerse ne yapacağız?

Bu sorunun yanıtını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni belirleyen Anayasa vermiş; bakın ne diyor:

"Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa,

.....

TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur."

Açıkça belirtildiği gibi, devlet, vatandaş olarak senin benim vatan ve millet sevgimize emanet ve tevdi edilmiştir!

* * *

Giriş cümlesi ile, sonuç arasında nokta nokta ile geçtiğim bölümlerden birinde de Anayasa, yukarda sorduğum sorunun yanıtına ışık tutuyor:

"Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı..."

Evet, demek ki neymiş?

Kimse, yani senin benim seçtğimiz görevli de, hu?rriyetc?i demokrasi ve hukuk du?zeni dıs?ına çıkamazmış!

* * *

Anayasa bununla da yetinmiyor; devam ediyor:

"Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu..."

Evet, demek ki neymiş?

Devlet organları açısından, bizim seçtiğimiz görevliler de dahil, kimse kimseye üstünlük taslayamazmış, üstünlük Anayasa'da imiş!

* * *

Ve bütün bu ilkelerin korunması kime emanet edilmiş?

Ona değil...

Vatandaş olarak sana ve bana...

Kimse emanete hıyanet edeceğimizi beklemesin!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional