Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

NAZİ ÇILGINLIĞI
 

Devlet gücünü kullanarak, yargıyı esir alarak, yalan dolanla, baskı ve sansürle, gerçekleri tersine çevirmek, 21. Yüzyılda Türkiye'de olanaklı mıdır?

* * *

İnsanoğlu nasıl bir değişme ve gelişme çizgisi izlemiştir?

Bu sorunun yanıtını toplumbilim bulmaya çalışır.

Elbette tarih, antropoloji, arkeoloji, ekonomi ve siyasal bilimler, bu konuda toplumbilimin en baş yardımcılarıdır.

Ben de bütün akademik ve kişisel yaşamımı bu soruya yanıt aramaya adadım...

Ve elbette ilk olarak, benden önce söylenenleri öğrendim...

Öğrendiklerimi de "Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği" adlı kitabımda aktardım.

* * *

Başlıcaları şöyle özetlenebilir:

Durkheim ve Spencer, insanoğlunun işbölümüne dayalı bir evrimleşme ile geliştiğini öne sürer.

Comte, bilim ve akılcılık çizgisinde bir gelişme ön görür.

Toynbee, bir düşmanla savaşın kazanılmasını zorunlu koşul olarak düşünür. (Huntington'un hocası).

Weber, inançların da toplumsal değişme ve gelişmeyi belirlediğine dikkat çeker.

Marx üretim biçimlerinin ve sınıfsal çatışmaların insanoğlunun kaderini belirlediği söyler.

* * *

İnsanoğlunun tarihini ve değişme, gelişme çizgisini anlamak için, bunları yorumlayanları bilmek yetmez:

Doğrudan olaylara da yakından bakmak gerekir:

İnsanoğlunun yakın tarihinde, Fransız Devrimi, Birinci Dünya Savaşı, Sovyet Devrimi, Türk Devrimi, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ve Sovyetlerin çöküşü belirleyicidir.

Çok yakın tarihte de, Küreselleşme, 11 Eylül 2001 saldırısı, Küresel Terör ve Ortadoğu Savaşı önemlidir.

* * *

Bütün bu süreçler içinde, tarihin akışına karşı görünen, bu nedenle de beni çok şaşırtan iki olay var...

Bunların biri ileriye, biri de geriye doğru tarihe ters görünür:

1) Bütün bir ekonomik ve siyasal tarihin akışına karşı çıkan, onu bozan, Anadolu'daki Türk Devrimi.

2) Marx'ın Sosyalist Devrimi orada beklemesine yol açacak kadar gelişmiş olan Almanya'daki Nazi çılgınlığı.

Türk Devrimi, insanlığın emperyalist akışına ters ama, özgürlükçü ideolojik gelişmesine uygun bir olaydır.

Nazi çılgınlığı ise, insanlığın emperyalist akışına uygun ama özgürlükçü ideolojik gelişmesine ters bir deneyimdir.

Her iki olayın sonuçları da ortadadır!

* * *

20. Yüzyılı kana bulamış olan Nazi çılgınlığı yöntemlerinin, 20. Yüzyılda tarihi tersine çevirmiş olan Türkiye'de, 21. Yüzyılda sonuç vereceğini düşünmek için insanın aklını peynir ekmekle yemiş olması gerekir!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 22 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional