Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

HOLOKOST VE TEHCİR IX
 

Osmanlı'nın Ermenilere uyguladığı zorunlu sürgün (Tehcir) kararının "soykırım" olup olmadığı "Soykırım" kavramına temel teşkil eden "Holokost" olayına bakılarak da irdelenebilir:

Bilindiği gibi "Holokost", Almanların Yahudilere ırkçılık temelinde uyguladığı ve "Soykırım" suçunun oluşturulmasına yol açan, yok etme operasyonudur.

Acaba Almanların "Holokost"u ile Osmanlı'nın "Tehcir"i birbirine ne kadar benziyor?

"Tehcir" sırasında öncesinde ve sonrasında, Türkler ve Kürtler ile Ermeniler arasında karşılıklı katliamların (mukatele) cereyan ettiğini unutmadan ve bunları reddetmeden bazı basit sorularla bu iki olayı mukayese edelim.

1) "Holokost"un arkasında Cermen ırkını üstün, Yahudileri ise aşağı veya zararlı olarak tanımlayan bir "saf ırk" ideolojisi vardı.

Osmanlı'da da "üstün ırk" ve "zararlı ırk" ayrımı var mıydı?

2) Batılı ülkeler ve Rusya, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasında açıkça görüldüğü gibi, Osmanlı'daki Ermeni uyruklu vatandaşları imparatorluğun iç işlerine karışmak için bahane olarak kullanmışlardı.

Almanya'daki Yahudiler için de böyle bir durum söz konusu muydu?

3) Yahudiler, milliyetçilik ideolojisi bağlamında, Almanya toprakları üzerinde kendi bağımsız devletlerini kurmak istemişler miydi?

4) Ermeni komitacıların Padişah'a suikast düzenlemek, Osmanlı Bankası'nı basmak gibi eylemleri, Yahudiler tarafından da Almanya'da yapılmış mıydı?

5) Almanya'ya komşu bir Yahudi devleti kurulmuş ve bu devletin orduları Almanya ile bir savaşa girmiş miydi?

6) Almanya işgal edildiğinde, Yahudiler işgal kuvvetlerinin desteği ile bağımsızlıklarını ilan etmiş ve yerel devletler kurmuşlar mıydı?

7) Yahudiler, çeteler kurup, isyanlar çıkarıp, Almanları en vahşi yöntemlerle öldürmüşler miydi?

8) Almanya savaştayken, Yahudiler, Almanya ile savaşan ülkelerin ordularına yardım etmişler miydi?

9) Osmanlı'da, Katolik ve Protestan Ermeniler, mebuslar, devlet görevlileri, Konya, Kastamonu, Balıkesir, Aydın gibi bazı kentlerde yaşayanlar, bazı aileler tehcire dahil edilmemişti.

Almanya'da Holokost'tan muaf tutulan Yahudi gruplar olmuş muydu?

* * *

Aslında bu sorular çok daha uzatılabilir...

Ben sadece hemen akla gelen bir kaç tanesini sıraladım.

Bunlardan da açıkça görüldüğü gibi, "Holokost" ile "Tehcir"i aynı kaba koymak, tarih açısından pek doğru ve adil bir yorum olarak gözükmüyor.

Ama konu ne yazık ki burada bitmiyor...


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 20 Mayıs 2019

Valid HTML 4.01 Transitional