Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

MİLLİYETÇİLİK VE SOYKIRIM-VI
 

Ermeni milliyetçiliğinin, ayrılıkçı Ermeni örgütlerinin ve katliam yapan çetelerin arkasındaki en önemli öge, Osmanlı'nın paylaşım kavgasında rekabet içinde olan emperyalist güçlerdir.

Unutmayalım ki, zayıflayan Osmanlı'nın emperyalist Batı ülkeleri tarafından paylaşılması, "Doğu Sorunu" olarak 19. Yüzyılın en önemli konularından biriydi.

İmparatorluğun zayıflamasının iyice belirginleştiği 18. Yüzyıl'da, Osmanlı üzerindeki yabancı etkisi, Hıristiyan tebaa bahane edilerek çok artmıştı...

Yabancı nüfuzunun siyaset sahnesine ilk açık yansıması Rusya ile imzalanan 1774 Küçük Kaynarca antlaşmasıdır...

Antlaşmaya göre, Rus Çarı (o sırada Çariçe Katerina) Osmanlı'daki Ermeni tebaanın koruyuculuğunu üstleniyordu.

Bu antlaşma, İngiltere'nin telaşlanmasına yol açtı...

Osmanlıyla 1838 Ticaret antlaşmasını imzaladı...

Bununla yetinmedi, çeşitli manevralarla Osmanlı'yı yanına aldı ve Piyemonte ile birlikte Rusya'ya saldırarak Kırım Savaşı'nı başlattı!

Osmanlı'nın bu savaşa girecek parası olmadığı için de, siyasal baskılarla ona ilk kez "Dış borç zehrini" tattırdı...

Ve 1881'de de İmparatorluğun iflasını ilan ederek, Düyunu Umumiye ile en önemli vergilerine el koydu.

1881'den itibaren de süreç, Osmanlı'nın paylaşılmasına ve kimin ne pay alacağı sorununa dönüştü.

* * *

Paylaşım savaşı sadece Rusya ile İngiltere arasında kalmadı; Fransa, Almanya ve ABD de, Ermeniler ve öteki Gayri Müslimler açısından sürece dahil oldu...

Kimisi misyoner okullarıyla, kimisi doğrudan siyasal destekle.

Rusya, Osmanlı'nın komşusu ve ezeli düşmanı olarak bu bölüşüm kavgasında ön aldı ve Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermeni çetelerinin de yardımıyla Van merkez olmak üzere Doğu vilayetlerini işgal etti, büyük bir katliam yaşandı.

Tehcir kararı, Rusya'ya yardım eden Ermenilerin ikinci Van isyanı sırasında alınmıştır.

* * *

Ermeni sorunu sürecinin arkasında yatan önemli tarihleri kısaca anımsayalım:

1774 Küçük Kaynarca antlaşması...
1827 Rusların Erivan'ı alması ve Ermeni vilayeti olarak ilanı...
1838 İngiliz Osmanlı Ticaret antlaşması...
1856 Kırım Savaşı...
1881 Düyunu Umumiye...
1885 Armenegan Partisi kuruluşu...
1887 Hınçak Partisi kuruluşu...
1890 Taşnaksütyun Partisi kuruluşu...
1896 Haziran Birinci Van isyanı...
1896 Ağustos Osmanlı Bankası baskını...
1905 Abdülhamid'e suikast...
1914 Birinci Dünya Savaşı...
1915 İkinci Van isyanı ve tehcir...


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional