Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

MİLLİYETÇİLİK VE SOYKIRIM-III
 

Bugün 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Padişah'ın (Halife-Sultan'ın) dine ve geleneğe dayalı iktidarının Millet Meclisi'ne devredildiği gün...

Din-tarım imparatorluğu olan Osmanlı'nın yıkılışını ve ulusal devletin kuruluşunu simgeleyen tarih!

* * *

Ama unutmayalım ki soykırımın temelinde, faşizme dönüşen aşırı milliyetçilik anlayışı yatar.

İnsanların kimliklerini oluşturan milliyetçilik duygusu, sahip olunan milliyetin ötekilerden daha üstün olduğu anlayışı ile masumiyetini yitirir...

Başka kimlikleri aşağılayan, ezen, faşist bir zehre dönüşür...

Ve bir süre sonra da bir milliyetin yeryüzünden silinmesi hedefine dönük bir katliamın gerekçesini oluşturur!

Anlattığım süreç, insanlık tarihinin belli bir aşamasını oluşturan Endüstri Devrimi sonrası ortaya çıkan milliyetçilik ideolojisinin, Almanya'daki soykırım suçunun gerekçesini oluşturma sürecidir.

Aynı milliyetçilik ideolojisi, ilerici, devrimci bir güç olarak, din-tarım imparatorluklarının çözülme ve ulus devletlerin oluşma sürecini de belirler (Türkiye Cumhuriyeti de böyle kurulmuştur)...

Bu süreç, Birinci Dünya Savaşı ile din-tarım imparatorluklarını yeryüzünden silmiş, dünyayı yeniden ulus devletler bağlamında biçimlendirmiştir.

* * *

Yahudi soykırımına yol açan Alman Faşizminin temelinde, milliyetçilik ideolojisinin, şu tarihsel, ekonomik ve siyasal olgular bağlamında ÇARPITILMASI yatar:

 1. İngiliz-Alman ekonomik ve siyasal rekabeti.
   
 2. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan ve bu duygunun altında ezilen bir halkın, milliyetçiliğin saptırılmış aşırılıklarında vaat edilen şaşaalı gelecek içinde yaralarını sarma umudu.
   
 3. Softa bir din (bağnaz Hıristiyanlık) anlayışının, temelleri Ortaçağ'a kadar giden bir Yahudi düşmanlığı.
   
 4. Temel hak ve özgürlüklerin, demokrasinin yerleşmemiş olması; istismar edilen bir seçim mekanizmasının, iktidarın meşruiyet temeli sayılarak, yapılan bütün cinayetlere göz yumulması.
   
 5. Psikopat bir demagogun bütün bu koşulları istismar ederek dünyaya nizam verecek bir diktatörlük peşinde koşması.

* * *

Milliyetçilik ideolojisinin bir soykırım felaketine yol açması ancak:

Birinci Dünya Savaşı sonrası, tarihin ve toplumun çok özel koşullarının, Almanya'da bir araya gelmesiyle ve milliyetçilik ideolojisnin faşizme dönüşmesiyle olmuştur.

Osmanlı'daki karşılıklı katliam ise başka koşullarda cereyan eden farklı olaylardır.

(Not: Şurada sakin sakin tarihsel bir süreç anlatmaya çalışıyorum. Her iki taraftan da küfür ve hakaret gelmeye başladı. Yapmayın bunu!)


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional