Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

MİLLİYETÇİLİK VE SOYKIRIM-I
 

Ermeni tehcirinin (sürgününün) bir soykırım olduğu iddiaları, bu sürgünün 100'üncü yılında, yeniden uluslararası siyasetin gündemine oturdu...

Beklenen bir olaydı.

Beklenen bir olaydı ama, yeteneksiz ve beceriksiz politikacılar, beklenen bu olaya karşı, Çanakkale Zaferi'nin kutlanması ile Tehcir'i anma tarihlerini çakıştırmak gibi gülünç önlemlerin ötesinde bir hazırlık yapamadılar...

İddialara karşı da, Türkiye'deki 100 bin kadar Ermeni'yi sınır dışı etmedikleri gibi garip, ilgisiz ve insanları irkilten bir savunma ile yanıt vermeye çalıştılar.

* * *

Tehcirin yüzüncü yılında Türkiye artık yapayalnız:

Çünkü beceriksiz ve yeteneksiz politikacıların yaptıkları dış politika yanlışları sonunda ne dünyada ne de bölgemizde doğru dürüst bir müttefikimiz kaldı.

Eskiden dünyada ABD, Ortadoğu'da İsrail ve hatta Avrupa'da bazı ülkeler, soykırım iddialarına karşı Türkiye'nin yanında yer alırdı...

Şimdi bunların hepsi artık Türkiye'ye karşı tavır koyuyorlar.

* * *

Aslında 1915 sürgününün bir soykırım olup olmadığı sorunu, soğukkanlı ve bilimsel bir yaklaşımla, gerek tarih gerekse hukuk açısından hiç bir zaman yeterince tartışılmadı...

Daha çok siyasal bir yaklaşımla, Ermeni diasporasının büyük bir başarısı olarak, bir takım devletlerin parlamentolarınca karar altına alındı ve bir çok yerde "Ermeni soykırımı olmamıştır" demek hukuken yasaklandı.

Sırf bu gerçek bile konunun siyasal olarak ne kadar istismar edildiğinin bir kanıtıdır.

* * *

Türkiye'de "Ermeni soykırımı olmuştur" demek belki çok kolay değil ama yasak da değil.

Üstelik pek çok entel yazarımız, (soykırım kavramının altında yatan aşırı) milliyetçilik anlayışını "mikrop" olarak nitelerken sadece Türk milliyetçiliğini kastediyor...

Ermeni Soykırımı veya PKK ile görüşmeler söz konusu olduğunda, doğrudan etnikçiliğe dayalı olan Ermeni veya Kürt milliyetçiliklerini yüceltiyor.

Oysa, milliyetçiliğin milliyeti yoktur...

Faşizmin de milliyeti yoktur...

Siyaseti hangi ırka, hangi millete dayalı olarak yaparsanız, o ırkın, o milletin milliyetçiliği tehlike arz etmeye başlar, başka milliyetçilikleri de tetikler...

Ve bu sarmal insanoğlunu nereye götürür bilinmez!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional