Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ALEVİLERDEN TEPKİ
 

Seçimler yaklaştıkça, aleviler üzerindeki oy avcılığı da önem kazanıyor...

Bir kısım Aleviler HDP'ye destek bildirisi yayınladı.

Bir başka kesim Alevi dernekleri ve dedeleri de, Aleviler üzerinde oynanan siyasal oyunlara aşağıdaki bildiri ile karşı çıktı.

Konunun önemi açısından, sevgili dostum değerli araştırmacı yazar Rıza Zelyut'un yolladığı bildiriyi aynıyla aşağıya alıyorum...

Aleviler bizim canımızdır...

Kimse onları incitmesin!

* * *

7 Haziran seçimlerini yönlendirmek isteyen kirli odaklar, bu uğurda ülkemizin birliğine bile kastedecek ölçüde tehlikeli operasyonlar düzenlemeye başladılar. Bu odaklar, kamuoyunu aldatmak ve sömürülerini sürdürmek amacıyla kimi merkez medya kuruluşları ile yandaş medyayı kullanıyorlar.

Söz ettiğimiz medya çevreleri, İstanbul Adliyesi'nin basılarak merhum Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinden sonra, Alevilerin, DHKP/C terör örgütü ile ilişkili olduğunu ima ettiler. Böylece, Sünni kardeşlerimiz, Alevi-Sünni çelişkisi üzerinden kışkırtılarak, iktidarın yanında kalmaya zorlandı.

Ülkemizde IŞİD zihniyetinin uzantısı olan çevreler, bu tarihsel karşıtlığı büyütmeye uğraşırken, aynı zamanda Alevilere karşı Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim gibi katliam yapmaktan söz etmeye başladılar.

Bu olaydan önce aynı zihniyetin tekelinde olan yazılı ve görsel medya tarafından, "Aleviler bu seçimde HDP'ye oy verecek!" biçiminde kampanya başlatılmıştı. Böylece Aleviler HDP anlayışıyla özdeş gibi gösterilmiş, "Teröre ve şiddete hayır" diyen sağduyulu yurttaş nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışılmıştı.

Değerli kardeşim;

Tarih boyunca barışçı olmuş; nice katliamlara uğradıkları halde şiddete başvurmamış olan Alevileri, terörün destekçisiymiş gibi gösteren bu yaklaşımları şiddetle kınıyoruz. Alevilerin siyasi iradesi üstüne ipotek koymaya çalışan, onların inancını dönemsel siyasete göre tarif etmeye kalkışan vesayetçi yaklaşımları reddediyoruz. Hükümeti de Anayasa'nın 2. Maddesinde yer alan "demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti" ilkesine uygun davranmaya çağırıyoruz.

Hiç şüphesizdir ki, Türkiye'mizde Sünni-Alevi kamplaşması yaratmaya çalışan odaklar; uluslararası emperyalist güçlerin ülkemizdeki uzantılarıdır.

İslam dünyasında yaşanan pek çok örnekten de görüldüğü üzere, mezhepçilikle "kazanılan" iktidarlar ve mezhep zeminine oturan siyaset, iç çatışmaya, boğazlaşmaya ve devletlerin parçalanmasına yol açmaktadır.

Alevilerin geleneksel duruşunu bozmaya yeltenen, yanlış tarif eden, şu veya bu örgütün yanındaymış gibi gösteren medyayı ve siyasi çevreleri, bir an önce bu tavırlarından vazgeçmeye çağırıyoruz. Ülkemizi yönetenlerin, Orta Çağ zihniyetini değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerleri olan laik-demokratik-çağdaş hukuk devleti ilkelerini kılavuz almalarını bekliyoruz.

Aleviler; çağdaş yaşam tarzına dayalı barışçı Türkiye sevdasından asla taviz vermeyecek, bütün demokrat kardeşleriyle el ele vererek, Türkiye'nin demokratik kazanımlarını ve Atatürk ilkelerini sonuna kadar savunacak; her şartta, "Yurtta barış, dünyada barış!" demeye devam edeceklerdir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional