Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ŞİDDET FAŞİZMİN ÖZÜDÜR
 

Bütün otoriter ve totaliter rejimler şiddete dayalıdır:

Devlet şiddetine!

* * *

Faşist iktidarlar kamuoyu oluşturmak, devlet şiddetini gerekçelendirmek için, bireysel ve örgütsel şiddet eylemlerini araç olarak kullanırlar:

Kullanışlı birey ve örgüt bulamazlarsa, kendi ajanları vasıtasıyla böyle eylemler yaptırır, sonra da bu eylemleri, uyguladıkları devlet şiddetinin gerekçesi olarak gösterirler...

Tarih faşist diktatörlerin bu tür komplolarıyla doludur:

En bilinen örnek Hitler Faşizminin Alman Parlamento binasını yakmasıdır.

Çağımızdaki örnekler özellikle Güney Amerika diktatörlüklerindeki şiddet eylemlerinde ve suikastlarda görülür.

* * *

Türkiye gerek 12 Mart 1971 gerekse 12 Eylül 1980 askeri darbelerinden önce bu tür bireysel ve örgütsel şiddet hareketleriyle yönlendirilmiştir...

Şiddete yöneltilen bireyler ve örgütler elbette kuramsal modellerle de donatılmışlar, teşvik edilmişlerdi:

Ama ne yazık ki, solda "Kahrolsun Emperyalizm" sağda "Kahrolsun Komünizm" biçimindeki sloganlarla ifade edilen eylemler, toplumsal ve siyasal kurtuluşun değil, askeri faşizmin tetikleyicisi olmuştur.

"Toplumsal dinamitin fitili olacağız" ya da "vatanı kurtaracağız" diye yola çıkan pırıl pırıl vatansever gençlerimiz, bireysel ve örgütsel şiddetin çıkmaz sokaklarında yaşamlarını yitirmiş, hepimizi yasa boğmuş ve ülkeyi de bugün hâlâ boğuştuğu sorunlarla baş başa bırakmıştır.

* * *

AKP iktidarı tam seçim öncesi, bütün demokratik temel hak ve özgürlükleri sınırlayan ve kısıtlayan bir tutum içindedir:

Mevcut Anayasa'yı hiçe saymakta, muhalif görüşleri baskılayan uygulamaları devreye sokmaktadır:

Medya susturulmuştur...

Adalet mekanizması denetim altına alınmıştır...

İstihbarat ve güvenlik güçleri parti-devlet anlayışıyla yeniden düzenlenmiştir...

Her türlü şiddet eylemi, bu baskı rejiminin haklılığının göstergesi olarak kullanılacaktır.

Oyuna gelmeyelim...

Şiddeti, başta devlet şiddeti olmak kaydıyla, kınayalım...

Demokrasiyi, insan haklarını barışçı protestolarla savunalım!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 20 Mayıs 2019

Valid HTML 4.01 Transitional