Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

"MAHALLE BASKISI" OKULA BAŞLADI!
 

"Mahalle baskısı" Prof. Şerif Mardin'in sosyal bilimlere soktuğu bir kavramdır:

15 Mayıs 2007 tarihinde Vatan gazetesinin kitap ekinde yayınlanan söyleşide şöyle diyordu:

"...Türkiye'de 'mahalle baskısı' diye bir şey var. Jön Türkler'in en çok korktuğu şeylerden biri de oydu. 'Mahalle baskısı' bilinmeyen ve sosyal bilimce ifade edilmesi çok zor olan bir havadır. Bu havanın AKP'den bağımsız olarak Türkiye'de yaşadığına inanıyorum. Dolayısıyla bu havanın gelişmesine müsait şartlar oluşursa o zaman AKP de bu havaya boyun eğmek zorunda kalacaktır..."

"Mahalle havası dediğimiz şeyin bu İslami alt-çevrelerle yeni bir şekil almış olduğuna inanıyorum. Bu yeni şekil AKP'yi döver. Demek istiyorum ki eğer böyle bir hava gelişirse AKP ona biat etmek zorunda kalabilir..."

10 Haziran 2007 tarihli Vatan'ın Pazar ekinde Mardin'le yapılmış ikinci bir röportaj daha yayınlandı.

Mardin burada da şöyle devam ediyordu:

"...Ailemde, özellikle de Ebulala Mardin Bey'den 'ham sofu' diye geniş kullanımı olan bir tabir işitiyordum. Yaptığım iş bunu değiştirerek kullanmaktan ibaret."

* * *

Mardin, "Mahalle baskısı" ile "Mahalle İslamı" deyimlerini eş anlamlı kullanıyor ve bunları Ebulala Mardin'in "Ham sofu" ve Batı'nın "Fondamantalist" kavramlarıyla açıklıyordu.

Din ile toplum ve birey arasındaki olağan bir ilişkiden, gerçek İslam'dan söz etmiyor Mardin:

Mardin'in "Ham sofu" ve "Fondamantalist" kavramlarıyla eşdeğer tuttuğu bu baskı, "radikal", "köktendinci", "bağnaz", "cahil", "ilkel", "acımasız" "siyasetle bütünleşmiş" "gerçek İslam'dan uzak", çağdaşlığa, insan haklarına, demokrasiye aykırı özel bir baskıdır.

* * *

İşte bu mahalle baskısı artık, okullarımıza girdi...

Resmen eğitim ve öğretim sistemimizin bir parçası oldu:

Kısa bir süre önce bir kadın müdür muavininin, kısa etek giyen kız öğrencileri taciz etmeleri için erkek öğrencilerden bir "tim" kurduğunu öğrenmiştik.

İki gün önce de, yine bir kadın öğretmenin kız öğrencilere, Özgecan cinayetinin ardından, "Zaten başınızı örtmüyorsunuz, size tecavüz de mubah kötülük de mubah" dediğini okuduk.

Her iki kadın öğretmen de başka okullara nakledilmiş...

Yani bu fikirlerini oralarda yayıyorlar ve uyguluyorlar!

* * *

Okullarımızda kızlar için tesettür, herkes için namaz gerekliliği, resmi eğitim ve öğretimin bir parçası haline getiriliyor...

"Mahalle İslam'ı", "Mahalle baskısı" olarak, öğretmenler, hem de kadın öğretmenler eliyle okullarımızı teslim alıyor...

Türkiye 21. Yüzyılın rekabetçi ortamına böyle hazırlanıyor!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional