Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

DEMOKRASİ SOKAKTA KORUNUR
 

Erdoğan, 25 Şubat 2015 günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir esnaf heyetine şunları söyledi:

"Çıkıyor siyasi parti başkanları, eş başkanları 'dökülün sokağa' diyor.

Bunu bir demokratik hak gibi takdim ediyor.

Böyle bir demokratik hak yok.

Demokratik hak kürsüdedir."

* * *

Erdoğan'ın kendi konumu ve siyasal çıkarları söz konusu olduğunda Anayasa'yı dikkate almadığını biliyoruz:

Örneğin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, öteki adaylara karşı "Başbakan olarak" yarışmakta bir sakınca görmedi.

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra da, Anayasa'nın açık hükmüne karşın AKP genel başkanı gibi hareket etti.

Şimdi de seçim döneminde, Anayasa'nın 101'inci maddesine aykırı olarak, AKP için kampanya yapıyor, oy istiyor...

(Yüksek Seçim Kurulu ve Anayasa Mahkemesi bu ihlaller karşısında sessiz; bu da ayrı bir rejim sorunu!)

Ama yukardaki ifadesi artık Anayasa'daki temel hak ve özgürlükleri de kabul etmediğinin bir belirtisi gibi...

Çünkü Anayasa`nın 34. Maddesi aynen şöyle diyor:

"Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir."

* * *

Üstelik siyasal ve toplumsal olarak:

Demokrasi sokakta korunur, çünkü en temel hak olan ifade özgürlüğü ancak sokağa eriştiği zaman bir anlam taşır.

Demokrasi sokakta korunur, çünkü muhalefet hakkı ancak sokakta duyulduğu zaman var olabilir.

Demokrasi sokakta korunur, çünkü, insanların temel hak ve özgürlükleri ortak çabalarla, ortak bilinçle sahiplenilir ve geliştirilir.

Demokrasi sokakta korunur, çünkü demokratik rejimler sokağın tercihlerini yansıtan şeffaf ve adil seçimlere dayalıdır!

Demokrasi sokakta korunur, çünkü kapalı kapılar arkasındaki kumpaslar, komplolar, demokrasiye düşmandır.

* * *

Barışçı gösteri ve yürüyüş hakkı, demokratik rejimin en temel unsurlarının başında gelir...

Ve elbette her şeyden önce demokrasiyi korumak ve geliştirmek için kullanılmalıdır!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional