Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

NAMUSSUZLAR VE NAMUSLULAR!
 

Erdoğan geçen gün, İsmet İnönü'ye ait olduğu söylenen bir cümleyi anımsattı:

"Bir ülkede namuslular da namussuzlar kadar cesur olmazsa o memleket batar demişti" dedi.

Bugün size bu cümlenin aslını anlatmak istiyorum.

* * *

İsmet İnönü gerçekten ne demiş, bu cümlenin orjinali nedir, önce onu görelim:

"Arkadaşlar eğer bir memlekette erbabı namus laakal, eşirra kadar sabur olmazsa, o memleket behemehal batar."

Sabur, sabırlı demek.

Yani İsmet Paşa, "Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmalı" demiyor, "sabırlı olmalı" diyor.

Eşirra, kötü insan, fesatçı anlamına gelen şerir'in çoğulu.

Laakal, en azından ya da daha aşağı olmaz demek.

Behemehal, her hal-ü-kârda, elbette, nasıl olursa olsun, mutlaka anlamına geliyor.

Erbab, hem ehil hem de sahip anlamına gelen iki manalı bir sözcük, burada erbabı namus, namuslu anlamına geliyor.

Şimdi İsmet Paşa'ın cümlesini bire bir yeni Türkçe'ye çevirebiliriz:

"Arkadaşlar, eğer bir memlekette, namus sahipleri de en az kötü insanlar, fesatçılar kadar sabırlı olmazsa, o memleket mutlaka batar."

* * *

İsmet Paşa bu cümleyi, 5 Temmuz 1931'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, "Bazı gazetelerin yayınları hakkında hükümetçe ne tedbir alındığına ilişkin" gensoru önergesi dolayısıyla yaptığı konuşmada kullanmış:

Gensoru önergesi, üç milletvekili tarafından "Bazı gazetelerin masum ruhları tamamen zehirleyecek mahiyette yayın yapmaları hakkında hükümetin tedbir almasını" istemek için verilmiştir.

Yani İsmet Paşa'dan, gerekirse kapatma kararları uygulayarak, basını bütünüyle denetim altına alması istenmektedir.

Buna karşı İsmet Paşa'nın yanıtı ilginçtir:

Matbuat hürriyetinin yani basın özgürlüğünün hem korunmasını hem de kötüye kullanılmasının önlenmesini yalnız Meclis'in ve hükümetin görevi olarak değil, milletin sorumluluğu olarak görmektedir:

"Bunu bütün milletin müşterek vazifesi ve müşterek meselesi olarak zihinlere telkin etmek lazımdır" demektedir.

* * *

İsmet Paşa'nın bu konuşmayı yapmasından yaklaşık 70 yıl sonra medya, son Freedom House raporunda da belirtildiği gibi, iktidarın büyük saldırısı altındadır...

İsmet Paşa, Türkiye'yi Tek Parti'den Çok Partili rejime geçirmiştir ama, seçimle iktidara gelenler, basın özgürlüğünün canına okumuşlardır.

Genel olarak ifade özgürlüğü, özel olarak basın özgürlüğü, hem DP hem de AKP iktidarı zamanında ne yazık ki ileri değil, geri gitmiştir...

Türkiye'yi bu noktaya, askeri darbeler ve sandıktan çıkan sağ iktidarlar getirmiştir!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 20 Mayıs 2019

Valid HTML 4.01 Transitional