Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

NAMUSSUZ!
HAYSİYETSİZ!
ŞEREFSİZ!
VİCDANSIZ!

 

Namus, hem başkalarının hem de kendimizin yargısıdır.

Haysiyet ve şeref, başkalarının gözündeki değerimizdir.

Vicdan ise, tutum ve davranışlarımızı belirleyen içsel mekanizmadır.

Namus, haysiyet, şeref ve vicdan, genel ahlâk ve meslek ahlâkı kurallarına göre değerlendirilen, insanın hem başkalarının hem de kendi gözündeki yerini belirleyen kavramlardır!

* * *

Emirle veya çıkarı için, inandığının tersine oy veren politikacı...

Emirle veya çıkarı için, suç olduğuna inanmadığı halde, dava açan, gerekmediği halde tutuklama isteyen ve yapan, insanları haksız yere hapse atan, cezalandıran, özgürlüklerinden mahrum eden adalet mensubu...

Emirle veya çıkarı için, gerçeklere aykırı yalan haber yazan, manşet atan, yorum yapan, insanların kişiliklerini haksız yere karalayan, efendilerini göklere çıkaran medya mensubu...

Namussuzdur!

Haysiyetsizdir!

Şerefsizdir!

Vicdansızdır!

* * *

Ben her zaman, insanların asgari ahlâk sahibi olduklarına, politikacıların, adalet mensuplarının ve medya çalışanlarının da (bütün öteki meslek mensupları gibi) meslek ahlâklarına asgari ölçüde bağlı olduklarına inandım...

Hâlâ da inanıyorum...

Ama çevreme baktığımda, topluma en üst düzeyde hizmet etme mesleği olan politikacılar arasına...

Hepimizin güvencesi olan, canımızı, malımızı, özgürlüğümüzü devlete ve başkalarına karşı koruyan adalet mensupları arasına...

Görevi, topluma doğru haber ve bilgi vermek olan medya mensupları arasına...

Namussuz, haysiyetsiz, şerefsiz ve vicdansız olanların da sızdığını, bu nedenle de toplumda, siyasete, adalete ve medyaya güvenin azalmakta olduğunu gözlemliyorum ve hem toplum hem de bu meslekler adına çok kaygı duyuyorum!

* * *

Namussuzlar, haysiyetsizler, şerefsizler, vicdansızlar, genel ahlâka ve meslek ahlâkına karşı olarak neler yaptıklarını bildikleri için, korkaktırlar:

Hemen birbirleriyle ittifak eder, güçlerini birleştirirler.

Namuslu, haysiyetli, şerefli ve vicdanlı olanlar ise korkusuzdurlar...

Bu nedenle yalnızdırlar, ittifak aramazlar, güç birliğine gitmezler...

Ve böylece zayıf kalırlar!

* * *

Ey bu ülkenin namuslu, haysiyetli, şerefli, vicdanlı politikacıları, adalet mensupları ve medya çalışanları:

BİRLEŞİNİZ...

Kaybedecek namusunuz, haysiyetiniz, şerefiniz, vicdanınız, mesleğiniz, kişiliğiniz, kısacası tüm bir yaşamınız var!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional