Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

TERÖRİSTLER "DİNDAR" DEĞİL "DİNCİ"DİR!
 

Son Charlie Hebdo olayı, İslam adına teröre başvuranları ve İslam dini ile terör ilişkisini yeniden gündeme getirdi:

Yorumlar genellikle, Müslümanlığın teröre kaynak olarak kullanılamayacağı yönünde ortaya çıktı.

Ama, elbette her iki taraftaki fanatikler de, tam tersini, İslam dininin teröre kaynaklık edebileceğini savundular.

Ben burada bir kaç kez yazdım:

Her din, her ideoloji, ne kadar barışçı olursa olsun, bir takım fanatikler tarafından saptırılarak terörün gerekçesi olarak kullanılabilir...

Bu oyunlara gelmemek, dinler ve ideolojiler arası "nefret söylemine" çanak tutmamak gerekir...

Çünkü teröristlerin amacı bu tür "nefret söylemlerini" yaygınlaştırmaktır.

* * *

Sanıyorum, dini inançları terör için gerekçe olarak kullanan fanatikleri, en iyi, "dinci" ile "dindar" farkıyla tanımlayabiliriz:

Dinci için siyaset, sadece din açısından önem taşır...

Dindar için siyaset, bağımsızlık, demokrasi, adalet gibi kavramları da içerir.

Dinci, tüm devletin din esaslarına göre örgütlenmesini ister...

Dindar, devletten bireylerin inançlarını korumasını ister.

Dinci, farklı inanç ve düşünce sahiplerinin "katlini vacip görür"...

Dindar için, tüm inanç sahipleri ve hatta inanmayanlar bile saygındır.

Dinci, nefret ve kin doludur...

Dindar, sevgi doludur.

Dinci, katıdır, bağnazdır, peşin yargılıdır...

Dindar, hoşgörülüdür.

Dinci, ne kul, ne insan, ne de vatandaş olarak makbuldür...

Dindar, hem kul, hem insan, hem de vatandaş olarak makbuldür.

Dinci,terörü destekler...

Dindar, teröre karşı çıkar.

* * *

Dini kötüye kullanan, istismar eden politikacılar, sözde "dindarlara", ama aslında "dincilere" yönelirler...

Kullandıkları "nefret söylemleri" "dindarları" "dinciliğe" teşvik eder...

* * *

Son günlerde, Cumhuriyet gazetesine din üzerinden yöneltilen iftiralar, hedef göstermeler, din üzerinden nefret söylemleri çok yoğunlaştı...

Ne yazık ki bunlar, devletin en üst düzeyindeki yöneticiler tarafından da çeşitli biçimlerde ifade edildi...

Bunlara destek verenler bilmelidirler ki, hem demokrasimize hem de dinimize, hem de kendilerine büyük bir kötülük yapmaktadırlar!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional