Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

TÜRKİYE'NİN BİRİCİKLİĞİ VE CUMHURİYET
 

Tek ve biricik olmak...

Eşsiz olmak...

Nevi şahsına münhasır olmak!

* * *

İnsanlar ve toplumlar çeşitli ölçütlere göre sınıflanır:

İnsanları, ırklarına, milliyetlerine, dinlerine, mezheplerine, dillerine, yaşadıkları bölgelere, üretim araçları karşısındaki durumlarına göre sınıflamak olanaklıdır...

Elbette toplumlar da bu ölçütlere göre sınıflanabilir.

* * *

Türkiye de uluslararası kuruluşlar tarafından çeşitli ölçütlere göre sınıflandırılmış ve bu sınıflandırmalara göre, öteki dünya ülkeleriyle karşılaştırılmıştır..

Bu sütunda da zaman zaman yer verdiğim bu değerlendirmeler, Türkiye'nin temel hak ve özgürlükler, demokratik rejim, medya özgürlüğü, kadın hakları, eğitim, şeffaflık gibi konularda, Batı ülkeleriyle karşılaştırmalı olarak, övünülecek bir yerde olmadığını göstermektedir.

Ama benim bu gün işaret etmek istediğim nokta, halkının çoğunluğu Müslüman olan bir ülke olarak Türkiye'nin, demokratik ve laik nitelikli Anayasası ve kör topal da olsa bu Anayasayı yıllardır yürütmeye çalışan devlet yapısıdır.

* * *

Türkiye, mevcut Anayasasıyla, demokratik ve laik olmaya çalışan yapısıyla, tüm İslam Alemi içinde tek ve biriciktir, eşsizdir, nevi şahsına münhasırdır!

Nitekim, bu yapısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo'ya yapılan saldırıyı resmen kınamış, Devletin Başbakanı, dergiye destek ve dinden kaynaklandığını iddia eden terörü kınamak için, Paris'te yapılan yürüyüşe katılmıştır.

Hiç kuşkusuz ülkemizin bu yapısı, dini, kendi diktatörlükleri için bir gerekçe olarak kullanan başka bazı ülkelerin yönetimlerini rahatsız etmektedir.

Din kaynaklı terör, ne yazık ki hem Batı ülkelerinin yanlış politikalarıyla hem de bazı İslam ülkelerinin açık ya da kapalı destekleriyle varlığını sürdürmektedir.

Ayrıca, dini hassasiyetlerin kaşınması, İslamofobi denilen düşmanlığı tırmandırmakta, cepheleşmeyi keskinleştirmekte, böylece din kaynaklı teröre de ortam hazırlamaktadır.

* * *

Türkiye'nin bu son olaydaki resmi durumu ve tutumu, din kaynaklı teröre karşı ifade özgürlüğünün destekçisi olarak da tek ve biricik ve eşsizdir...

Cumhuriyet Gazetesi, Charlie Hebdo dergisine verdiği destekle, demokrasinin, ifade özgürlüğünün ve laikliğin yanında yer alarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu tek ve biricik özelliğinin göstergesi olmuştur.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional