Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ORTA SAĞI YOLSUZLUKLAR ÇÖKERTMİŞTİ!
 

Türkiye bir türlü geçmiş siyasal deneyimlerinden ders almayı bilmiyor...

Sanıyorum, bunun temel nedeni, siyasal yapının gerisinde yatan ekonomik, toplumsal ve kültürel yapının hâlâ feodal prangalardan kurtulamamış olması!

* * *

Sanki 1950'de başlayan Çok Partili Düzen döneminde iktidara gelen Demokrat Parti, "Milli İrade" kavramını yanlış yorumlamamış...

Sanki sandıktan çıkmış olmayı demokrasinin bütün kurum ve kurallarını ortadan kaldırabilmek için yeterli saymamış gibi...

Sağ gelenekten gelen siyasal iktidarlar, sandıktan çıkmış olmayı, ifade özgürlüğünü, medya özgürlüğünü, muhalefet özgürlüğünü sınırlamak ve kısıtlamak için yeterli saymışlardır...

Böylece, sayesinde iktidara geldikleri demokratik rejimi budayarak kendi bindikleri dalı kesmişlerdir...

Üstelik bununla da yetinmemişler, demokrasinin en büyük güvencesi olan yargı bağımsızlığını da hiçe sayarak, yargı üzerinde tam bir siyasal egemenlik kurmak istemişlerdir...

Elbette bu "iktidar sarhoşluğu" içinde artık her türlü yağma, rüşvet ve yolsuzluk da mubah sayılır olmuştur.

* * *

Ne yazık ki bu tablo sadece Türkiye'ye de özgü değildir:

Demokrasisi gelişmemiş olan, örneğin Güney Amerika ülkelerindeki diktatörlükler de demokrasi yerine popülist bir demagojik rejim ikame etmişler, halkı inim inim inletmişlerdir...

Müslüman Kardeşlerin Arap-İslam Alemi'ndeki iktidar modelleri de ne yazık ki, (örneğin Mısır'da görüldüğü gibi) aynı yanlışı tekrarlamaktadır!

* * *

Yanlış yorumlanan "Milli irade" kavramının iktidara demokrasinin bütün kurum ve kurallarını yok etme yetkisi veriyormuş gibi çarpıtılması sonunda ortaya çıkan yozlaşma bir süre devam da edebilir...

Özellikle mukaddes değerlerin istismarı, geniş kitlelerin bu yoz uygulamayı bir süre görememesine yol açabilir...

Ama sonunda yağma, yolsuzluk ve rüşvet o derece yaygınlaşır ki, artık din, iman, ırk, milliyet gibi mukaddes kavramlar da bunları örtmekte yetersiz kalır...

İşte o nokta, popülist demagojinin iflas ettiği noktadır.

Türkiye bunu, Orta Sağ partilerin tasfiyesi sırasında yaşamıştır...

Ama öyle anlaşılıyor ki, ders alan pek yok!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 20 Mayıs 2019

Valid HTML 4.01 Transitional