Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

FATİMA VE ÇARŞI
 

Çarşı grubunun iktidara karşı darbecilikle yargılanması, bana futbol ile siyaset ilişkilerini, futbolun siyasette kötüye kullanılması ise, Salazar'ı anımsattı.

Portekiz diktatörü Salazar, ülkeyi üç "F" ile yönettiğini söylerdi:

Yaygın olarak Futbol, Fiesta, Fado diye bilinir.

Oysa işin aslı, Futbol, Fado, Fatima'dır:

Fado bizim arabeske benzer bir müzik türüdür, Fatima ise bir kasabanın adıdır, diktatöre destek veren dini simgeler.

Fatima ile Çarşı arasındaki ilişki, dinin ve futbolun baskıcı rejimler tarafından kullanılmasında ortaya çıkar:

Fatima, baskıcı rejimlere destek veren kilisenin simgesi olarak tarihe geçmiştir...

Çarşı ise, yine baskıcı rejimlerin kullandığı futbolun rolünü değiştirerek özgürlük simgesi haline getirmiş, böylece tarihsel bir dönüşüm gerçekleştirmiştir.

* * *

Üç çoban çocuk, Portekiz'in Fatima kasabasında 13 Mayıs (Temmuz?) 1917'de Meryem Ana'yı gördüklerini iddia eder.

Salazar'ın siyasal yetkileri elinde topladığı 1930 yılında, kasabanın bulunduğu Leiria yöresinin Piskoposu, Meryem Ana'nın çocuklara görünmesinin "inanılır nitelikte bir mucize" olduğunu ilan eder.

Fatima'da bir manastır inşa edilir; Papa VI'ıncı Paul, "mucizenin" ellinci yıldönümünde buraya gelir ve ayin yönetir.

Papa II'inci John Paul ise, Fatima mucizesinin, 1981'deki suikastta kendi hayatını da kurtardığını söyler ve Mehmet Ali Ağca'nın sıktığı, bindiği cipe saplanmış olan kurşunu, müzeye konmak üzere Leiria Piskoposuna verir.

İnanışa göre, Meryem Ana, çocuklara göründüğü zaman üç sır vermiştir:

Birinci sır, kıyamet gününde günahkarlar cehenneme giderken, kendisine inananların ve tövbekarların cennete alınacağıdır.

İkinci sır, dünya barışının ancak Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve Rus milletinin yeniden Katolikliğe dönüşü ile sağlanacağıdır.

Üçüncü sır, Vatikan tarafından en sonra açıklandı: Papa'ya suikast düzenleneceğini haber vermiştir Meryem Ana.

Bizzat Papa II'inci John Paul, Meryem Ana'nın, kurşunun yolunu değiştirdiğini söylemiştir, onu Piskopos'a verirken.

Mehmet Ali Ağca da, Meryem Ana'nın göründüğü iddia edilen ayın 13'ünde Papa'ya ateş etmiştir.

* * *

Fatima, baskıcı rejimlerin dini kullanışlarının "tarihsel" bir simgesidir...

Çarşı grubu, futbolun da aynen din gibi, baskıcı rejimleri destekleyen işlevini değiştirmiş, tarihsel bir rol değişimine imza atmıştır:

Futbolu ve takım taraftarlığını baskıcı iktidarların aracı olmaktan çıkarmış...

Tam tersine o tür iktidarların korkulu rüyası haline getirmiştir!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional