Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

KOLOMB'UN YUMURTASI
 

Basit çözümler için kullanılan, "Kristof Kolomb'un yumurtası gibi" sözü pek doğru değildir...

Çünkü Kolomb'un yumurtası, bir sorunun basitçe çözüleceğinden başka bir şeyi işaret eder:

Bir sorunun çözümü için, mevcut koşullardan ve koşullanmalardan kurtulmak, bazen de, sorunun ve çevrenin koşullarını değiştirmek gerektiğini gösterir.

Psikolojide biz buna "Zekâ" diyoruz:

Zekâ, içgüdülerimiz ve alışkanlıklarımız bir duruma uyum sağlamamıza yetmediği zaman işe karışan ve uyumumuzu olanaklı kılan yetimizdir.

Kolomb'un yumurtası, bir çözümdeki basitlik ve kolaylıktan çok zekâyı işaret eder:

Sorun, bir yumurtanın nasıl dik olarak durdurulabileceğidir.

Kolomb yumurtayı alır, dibini masaya vurarak kırar ve düzleşmiş olan alt kısmının üzerine dikine oturtuverir...

Görüldüğü gibi çözüm, basit olmaktan öte, zekicedir!

* * *

Kolomb, Osmanlı'nın İstanbul'u fethi ile Avrasya'nın ticaret yollarını kontrol altına alması sonunda köşeye sıkışan Batı için Doğu ticaretinin yeni yollarını arar...

Aynen yumurta çözümünde olduğu gibi alışılmışı ve gelenekleri reddeder:

Doğu'ya, Doğu'dan gitmek yerine, dünyanın yuvarlak olduğundan hareketle, Batı'dan ulaşmanın yollarını arar!

* * *

Latin Amerika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi'nde Erdoğan ne demişti:

"Latin Amerika'nın İslam'la tanışması, 12. yüzyıla kadar dayanır. Amerika kıtasının 1492'de Kolomb tarafından keşfedildiği iddia edilir. Oysa Kolomb'tan 314 sene önce 1178'de Müslüman denizciler Amerika kıtasına ulaşmışlardır.

Kristof Kolomb'un hatıralarında Küba kıyılarında dağın tepesinde bir caminin varlığından bahsedilmektedir... Kolomb daha Amerika kıtasını keşfetmeden İslam dini kıtada inkişaf etmiş, yayılmıştı."

Bu sözleri eleştiri konusu olunca, kendini savunmak için başvurduğu kaynaklarda bu konuda somut bir bulgu yok:

Kolomb, San Salvador adını verdiği yerdeki dağların güzelliğini anlatırken şiirsel bir dil kullanır ve birisinin üstünde zarif bir cami gibi bir tepenin olduğunu belirtir.

Müslüman denizcilerin Amerika'yı keşfettiklerine gelince; bazı kaynaklar Atlantik'e açıldıklarını belirtiyor ama, Erdoğan'ın atıf yaptığı yazar da dahil, sonuçlarından söz eden yok.

* * *

Aslında bütün bu tartışmanın yarattığı soruna, Kolomb'un yumurtası gibi yaklaşmak gerek...

Erdoğan da, gittikçe otoriterleşen ve rüşvet iddialarıyla zayıflayan iktidarının sorunlarını çözmek için koşulları değiştiriyor; ama ileriye doğru değil geriye doğru:

Bilim yerine din...

Araştırmacılık ve gerçekler yerine dogmatizm...

Ve kendi iktidarı için yeni bir sahte tarih!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional