Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

BU ÇYDD HİÇ DURMUYOR!
 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türkiye'ye, rahmetli Prof. Türkan Saylan'ın armağanıdır...

Bu dernek, pek çok yetenekli kızımızın hayatını kurtarmış, onları yetersiz ekonomik ve toplumsal koşulların içinden çekip çıkarmış, ülkemize ve insanlığa hizmet eden değerli bireyler haline gelmelerinde büyük bir rol oynamıştır.

* * *

Çağdaş yaşam koşullarını, temel hak ve özgürlükleri, çağdaş eğitimi bir tehdit olarak görenler, Türkiye'nin geleceğine eğitim yoluyla ipotek koymak isteyenler ÇYDD'nin bu olağanüstü başarılarından çekindiler, korktular...

Sadece bilim alanında değil, eğitim alanında ve sosyal etkinliklerde de bir öncü olan Türkan Saylan'a, bu eğitim etkinlikleri dolayısıyla çok zulüm yaptılar...

Sonunda hastalığı, bu çektikleriyle birleşti ve onu aramızdan alıp götürdü.

Ama derneğin yapısı sağlam kurulmuştu...

Türkiye, uygar bir ülke olmak yolunda kararlı adımlar atan yeni kuşaklar yetiştirmişti...

Dernek, Saylan'ın ölümünden sonra da son derece kararlı, yetenekli yöneticilerin elinde, Prof. Aysel Çelikel'in başkanlığında, genç kızlarımızın yaşamlarına dokunmaya, onları uygar dünya ile bütünleştirmeye ve Türkiye'ye hizmet etmeye devam etti.

* * *

Derneğin üzerinde türlü baskı var...

Bir çok etkinlikleri ve kaynakları kısıtlandı...

Örneğin, bir cenazeye gittiğinizde bütün vakıf ve derneklere doğrudan çelenk bağışı yapabiliyorsunuz; ÇYDD hariç...

Ona bağış yapabilmeniz için, bir banka şubesine gitmeniz ve oradan havale yaptırmanız gerekiyor.

* * *

Ama bu dernek bıkmıyor, usanmıyor, durmadan uygar bir toplum, çağdaş bir yaşam için bilimsel bir eğitim mücadelesini sürdürüyor...

Bu gün de Ankara Şubesi, yine çok önemli bir etkinliğin altına imza atıyor:

Bilim ve Ütopya Kooperatifi (BİLKOOP), Dil Derneği, Toplumsal Dayanışma Gönüllüleri Derneği (TODAG), Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD), Ulusal Eğitim Derneği ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Ankara Şubesi ile birlikte Türkiye Barolar Birliği salonunda dinleyicilere de açık bir çalıştay düzenlemişler:

"Okuryazarlık 'Okuryazarlık' mıdır?" başlıklı çalıştayda ülkemizdeki okuryazarlığı ve eğitim sisteminin sorunlarını tartışmaya açıyorlar.

Okuryazarlığın "Özgür birey için... Yurttaşlık bilinci için... Demokratik toplum için..." alt başlığıyla sorgulanacağı çalıştayda eğitim sistemimizdeki sorunlara gerçekçi, uygulanabilir çözümlerin önerilmesini hedefliyorlar.

Eğitim tarihimizin de irdeleneceği bu toplantıda çok değerli konuşmacılar var, ayrıca önemli tartışmalar yapılacak...

Saat 9:30'da başlayacak toplantı akşama kadar sürecek...

"Ülkemizin demokrasi sorunlarının çözümüne nasıl katkıda bulunabilirim" diye soranlar için bir fırsat!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional