Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ATAOL BEHRAMOĞLU: MARXİZM VE ATATÜRKÇÜLÜK
 

Son zamanlarda Sosyal Demokrasinin Atatürkçülük ile bağdaşmayacağı konusunda bir fikir dalgası yeniden ortaya çıktı...

Bu görüşün savunucuları kimi zaman, "Atatürkçülüğü" dar kalıplara hapsetmek, küçümsemek ve suçlamak için küçültücü anlamda "Kemalizm" diye niteliyorlar...

Onların özel dilinde "Kemalizm", tepeden inmeciliğin, jakobenliğin, demokrasi karşıtlığının adı!

Bunu yaparken, ne bir din-tarım imparatorluğunun işgal edilmiş enkazı üzerinde yeni bir toplumun temelinin atıldığını, ne dönemin koşullarını, ne Atatürkçülüğün, akıl ve bilim dışında hiç bir dogması olmadığını umursuyorlar...

Böylece darbeci askerlerin, darbe dönemlerinde yaptıkları bütün yanlışları "Atatürkçülük" adı altında kamufle etmesinin yarattığı kargaşayı ve kafa karışıklığını da pekiştiriyorlar.

Her neyse, konumuz, ne darbeci askerlerin saptırdıkları "Atatürkçülük" anlayışı, ne Atatürk karşıtlarının tarihsel gerçeklerden kopuk yorumları.

* * *

Atatürkçülükle veya (bazılarının küçültücü anlamda kullandıkları) "Kemalizmle" Sosyal Demokrasinin bağdaşmayacağı tezi, elbette öncelikle, Marxizmle Atatürkçülüğün uzlaşmayacağı anlayışından kaynaklanır...

Oysa Marxizmin tarihsel materyalizm metodunu iyi özümlemiş biri, Atatürk Devrimlerinin Türkiye'nin tarihsel gelişmesi içinde önemli (ve elbette Marxist açıdan uyumlu) bir aşama olduğunu görür.

Bunun en önemli nedeni, hem Marxizmin hem de Atatürkçülüğün, çağdaş bilimlerin ışığında ortaya konmuş olan akıl ve bilim yolunu metot olarak kullanmış olmalarıdır.

Meraklısı için belirtelim: Şimdi ikiye bölünmüş olan Türkiye Komünist Partisi'nin eski programında bu nokta çok açık ve ayrıntılı olarak vurgulanmıştır.

* * *

Büyük şair Ataol Behramoğlu'nun sanatı dışında sahip olduğu entellektüel önem tam bu noktada ortaya çıkmaktadır:

Hem Marxizmi hem Atatürkçülüğü, beyninin ve yüreğinin bütün hücreleriyle özümlemiş olan A. Behramoğlu, Atatürkçülük ile Marxizmin bağdaşmayacağı tezinin canlı bir reddiyesidir!

Gerek şiirlerinde, gerekse deneme yazılarında, sapına kadar Atatürkçü ve tam anlamıyla Marxist bir sanatçının, düşünürün, Türkiye'de büyük bedeller ödemiş yaşamından izler görürsünüz...

Elimde şu anda, yeni çıkmış iki deneme kitabı bulunuyor:

Biri Tekin Yayınevi tarafından basılmış olan (Üçüncü basım) "Kimliğim:İnsan"; 1995-2000 arasında yazdığı yazılardan oluşuyor...

Öteki Kırmızı Kedi Yayınları tarafından basılmış olan "Yalancının Ampulü"; 2004-2014 arasındaki denemeleri.

Bir büyük yazarın, bir büyük şairin, Türkiye hakkındaki görüşleri, insanın ufkunu açıyor...

Ve "Her şeyi önceden görmüş, yazmış..." dedirtiyor!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional