Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

TÜP GAZ VE NÜKLEER SANTRAL
 

Cumhur Başkanı Erdoğan:

"Dünyanın hiçbir yerinde zorunlu fizik, kimya, matematik dersinin tartışma konusu olduğunu göremezsiniz.

Ne hikmetse zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi tartışma konusu olur.

Eğer olsun mu, olmasın mı diye tartışılacaksa uyuşturucu bağımlılığından, terörden, şiddetten neden şikâyet ediliyor.

Zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersini tartışmaya açarsanız tabii uyuşturucu gelir, şiddet gelir, ırkçılık gelir onun yerini doldurur"

dedi.

* * *

Diyanet Başkanı Görmez:

"Müslümanların en büyük sorunu, dinle hayat arasında, akılla vahiy arasında doğru ilişki kuramamak..."
dedi...

Ve ünlü şeriat üniversitelerinden söz ederek "Hangi şeriat fakültesinde nasıl bir eğitimden geçtiklerini İslam dünyası konuşmalı" diyerek devam etti:

"Buralardan çıkan âlimler sorun çözmek yerine pek çok yerde sorun oluyorlar."

* * *

İnanç ve bilim ayrı alanlardır.

İnanç, dogmalara dayalıdır; ilkeler gökten gelir, tartışmasız ve süresiz olarak doğru kabul edilir.

Bilim, gözlemlere, deneylere dayalıdır; ilkeler doğadan ve toplumdan gelir, yanlış oldukları ispatlanana kadar tartışmalı ve süreli olarak doğru kabul edilir.

* * *

Doğanın ve toplumun gerçekleri affetmez...

İnanç yoluyla doğanın ve toplumun gerçeklerine sırt çevirdiğinizde geçici zaferler elde edebilirsiniz...

Evdeki tüp gazla, bir nükleer santralın riskini aynı görebilirsiniz...

Ama sonunda, er veya geç, mutlaka doğaya ve topluma yenilir, bedel öder, tarihin karanlık sayfalarında yer alırsınız!

* * *

Zorunlu din kültürü ve ahlâk bilgisi dersinin uyuşturucu bağımlılığını, şiddeti ve ırkçılığı önlediği iddiasına gelince, çevrenize bakın yeter:

Kim kafa kesiyor, ciğer yiyor, kim kendi dininden olanları ve olmayanları katlediyor?

* * *

Her toplum düzeni kendi muhalefetinin ana çizgisini üretir:

Demokratik toplumlarda ana muhalefet demokratik çizgidedir...

Din ve mezhep toplumlarında ana muhalefet din ve mezhep çizgisindedir.

Toplumu din çizgisinde biçimlendirirseniz, bu toplumdaki muhalefetin radikal dinci ve aşırı mezhepçi nitelik taşıması da kaçınılmaz olur!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional