Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

İLK KURBANLAR!
 

Hiç düşündünüz mü, paganizmden tek tanrılı dinlere kadar, tanrılara adanan ilk kurbanlar neden kadınlar ve çocuklardır?

Çünkü onlar toplumların temel taşları ve gelecekleridir...

Erkek ve yaşlı egemen aşiretler ve feodal toplumlar, erkeklerin ve yaşlıların egemenliklerini sürdürmek için, önce kadınları ve çocukları kendi ideolojilerine kurban ederler!

* * *

Dün Orhan Erinç çocukları türbana sokma kararının arkasında yatan hukuk anlayışını aktardı:

"Türk hukuk sistemine göre 18 yaşını doldurmamış yurttaşlar çocuk sayılıyor. Tek başlarına hukuksal sonuç doğuran bir işlemi gerçekleştirmeleri olası değil. Hatta korunmalarını sağlamak için özel yasalar, yasa maddeleri var."
diye başlıyordu yazısına...

Ve daha sonra şöyle devam ediyordu:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın, değiştirdiği yönetmelikle türban sınırlamasını 9 yaşına indirgemesi, Mecelle'nin 986'ncı maddesini de yürürlüğe sokmuş oldu.

Madde, günümüz Türkçesiyle şöyle diyor: 'Buluğ yaşının başlangıcı erkekte tam on iki, kızda tam dokuz, sonu ise ikisinde de on beş yaşıdır.'

Buluğa ermek yani cinsel yönden olgunlaşmak, Mecelle'ye göre hem dinsel yönden yükümlüğe girmek hem de ergenliğe ulaşmak için yeterli sayılıyor."

* * *

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Nazan Moroğlu, Bakanlığın çocukların türbana girmesine izin veren kararının şu hukuk metinlerine aykırı olduğunu belirtiyor:

- Çocuk Hakları Sözleşmesi

- Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası sözleşmeler

- Anayasamızın 2. Maddesinde yer alan laiklik ilkesi

- Anayasamızın 24/ son fıkrada yer alan "Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî … çıkar …sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini … istismar edemez…" kuralı

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin türbanın bir insan hakkı olmadığına ilişkin kararları

- Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Kararları

Ve Bakanlığı bu yanlış karardan dönmeye de çağırarak yasal yollara başvurulması konusunda da şöyle diyor:

"Cinsiyete dayalı eşitsizlik içeren, ulusal ve uluslararası hukuk ve mahkeme kararlarına aykırı olan bu Yönetmelik değişikliğinin İPTALİ için velilerin, eğitim kurumlarının, laik demokratik Cumhuriyetimizin tehlikede olduğunun farkında olan yurttaşların dava açarak bu uygulamaya son verilmesi için harekete geçeceğine inanıyoruz."

* * *

Türkiye hâlâ "Demokratik ve laik, sosyal bir hukuk devleti" mi?


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional