Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

"EVRENSEL DEMOKRASİDE" MİLLİ EĞİTİM(!)
 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi zorunlu din derslerinin kaldırılmasına yol açacak bir karar verdi.

Ama bu arada, tüm eğitim sistemi zaten din eğitimine dönüştürülüyor!

* * *

Aşağıda bir örnek var...

İstanbul'un göbeğinde bunlar söz konusu olduğuna göre, hiç kuşkusuz Anadolu'da çok daha sert olaylar ve baskılar yaşanıyordur.

Bu vahim iddiaları İstanbul milletvekili Levent Tüzel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği bir soru önergesinden aldım.

* * *
"... Lisesinde, 2013/2014 öğretim yılı ikinci dönem başında Okul Müdürü ... tarafından öğretmenler kuruluna okulda mescit açılması ve kız öğrencilerin tüm derslere türbanlı olarak girmesi önerisine yönelik ... öğretmenlerin bu konudaki görüşlerini ifade etmelerinin ardından başlatılan soruşturmanın sürgünle sonuçlandığı belirtilmektedir.

Savunmaları dahi alınmadan, ... ... ... ayrı ayrı ilçelere sürülmüş, ayrıca okul müdür yardımcılarından ... müdür yardımcılığı görevinden alınmıştır.

Okulun bulunduğu mahallede oturan yurttaşların çoğunlukla Alevi inancına sahip aileler olduğu, okul müdürü ... ile Müdür Yardımcısı ...'nın tüm derslere türbanla girmesi için kız öğrencileri teşvik ettiği, serbest kıyafetle gelen öğrencileri okul önünde giriş saatinde içeri almayarak derse girmelerinin geciktirildiği, yok yazıldığı, devamsız sayıldıkları, tüm derslere türbanla giren öğrencileri uyaran öğretmenlerin okul idaresince soruşturmayla tehdit edildiği iddialar arasında yer almaktadır.

...

1) Okulda mescit açılması ve tüm derslerde türban takılması laik, bilimsel ve demokratik eğitim ilkelerine, Anayasanın 24. ve 42. maddelerine aykırı bir uygulama değil midir?

2) Orta Öğretim Kurumları Kıyafet Yönetmeliğine göre, kız öğrencilerin Kuran-ı Kerim derslerinde isterlerse başlarını örtebileceği belirtilmesine rağmen, okul müdürünün tüm derslerde türban takılmasında ısrar etmesi Yönetmeliğe aykırı ve disiplinsizliğe teşvik değil midir?

Huzursuzluklara neden olabilecek bu uygulamalara itiraz eden öğretmen ...'e, "bu uğurda gerekirse şehit olurum" diyecek kadar cihatçı bir yaklaşımla davranan bu müdür hakkında ne işlem yapılmıştır?

...

* * *

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'in TBMM'de vereceği yanıtları merakla bekliyoruz!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 10 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional