Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ALTI OK VE ÇAĞDAŞLIK: MİLLİYETÇİLİK
 

CHP, Sosyal Demokrasi, Atatürkçülük, Altı Ok üzerine bu üçüncü yazım...

Değerli ve sevgili okurlarımın yorumlarına göre, galiba başka yazılar da gerekecek...

Çünkü konu, CHP'de parti içi çatışmalara yol açacak kadar abartılmış görünüyor...

Oysa bu tartışmalar Ecevit döneminde bol bol yapılmış ve çoktan aşılmıştı...

Ama askeri darbelerin siyasal ve örgütsel belleği sıfırladığı ülkemizde bunları anımsayan yok!

* * *

Konuya Altı Ok'un günümüzde en çok tartışılan ilkesi olan "Milliyetçilik" ile başlayalım.

"Milliyetçilik", Altı Ok'un en çok tartışılan ilkesidir, çünkü faşizm ile ilişkilendirilerek çağ dışı olduğu öne sürülür.

Hemen belirtelim ki, 1920'lerde bile "Millet" tanımı etnik olarak değil, siyasal olarak yapılmıştır...

Atatürk'ün anlayışıyla, "Kurtuluş savaşını yapan, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halka Türk milleti denir."

Daha sonra, bir din-tarım toplumunda bulunmayan bir millet bilincini yaratmak ve "Osmanlı'nın kullarını" "T.C. vatandaşlığına" taşımak için:

Gerek eylemde gerekse söylemde bazı aşırılıklar görülmüştür ama, artık bunlar aşılmış, günümüzdeki çağdaş Türkiye'de "milliyetçilik", veya "ulusçuluk" ya da "ulusalcılık" farklı bir anlam kazanmıştır...

Zaten Atatürk döneminde de, bir "üstün ırk" söylemi olarak değil, öteki milletlerle eşit haklar isteyen eşitlikçi bir anlayışla ortaya konulan "milliyetçilik" günümüzde, başka milletlerle karşılaştırmalı olarak, çok kolay tanımlanabilir:

Komşularımız, Yunanistan ve Ermenistan'da olduğu kadar milliyetçilik, müttefiklerimiz, ABD ve Almanya'da uygulandığı kadar milliyetçilik, Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşları kapsayacak biçimde, çağdaş bir kavram olarak kabul edilebilir.

Elbette bu bağlamda, iç politika açısından Kürt milliyetçiliğine destek verip bunu ilericilik saymak, Türk milliyetçiliğini ise gericilik ve faşizm olarak mahkum etmek veya bunun tersini yapmak pek olanaklı değildir; hiç kuşkusuz, her iki milliyetçilik de birbirinden beslenir ve birbirinin varlığını vurgular.

Bu konudaki çözüm, Türklerin, Kürtlerin ve bütün öteki etnik, dinsel, mezhepsel, kültürel, cinsel grupların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı içinde kendilerini eşit koşullarda ifade etmelerine olanak tanımak ve hepsini Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarını temsil eden, siyasal bir "milliyetçilik" anlayışı içinde görmektir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 22 Nisan 2019

Valid HTML 4.01 Transitional