Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

TC YERİNE TSİC-2
 

Dün "Yeni Türkiye" diye medyada koparılan vaveylanın "Türkiye Cumhuriyeti"nin "Türkiye Sünni İslam Cumhuriyeti"ne dönüştürülmesi anlamına geldiğini, bunun mevcut Anayasaya ve yasalara uygun olmadığını, ama uygulamanın bu yönde olduğunu belirtmiş ve bu çelişkinin nasıl meydana geldiğini sorgulayarak, AKP iktidarı döneminde, Türkiye'nin içinden geçtiği süreci özetlemeye başlamıştım

İlk iki aşamayı da:

1) Önce "Sünni İslamcılık", "Muhafazakârlık" diye maskelenerek, "Demokrasi" adına, "Özgürlükler" adına "Avrupa Birliğine üye olmak" adına, içte ve dışta ittifaklar kuruldu ve bu sahte vaatlerle, çöken orta sağın yerine iktidara gelindi.

2) İktidara gelindikten sonra TC'nin arkasındaki güçler temizlendi...

Başlıkları altında aktarmaya çalışmıştım.

Şimdi sürecin üçüncü ve dördüncü aşamalarıyla devam ediyorum.

* * *

3) Siyasal, hukuksal ve medyatik ortam hazırlandı:

a) Bütün yasalarla defalarca oynandı; ceza yasalarında, terör yasalarında, ihale yasalarında, adalette, ortamı hazırlayan, iktidarın siyasal gücünü arttıran yüzlerce değişiklik yapıldı.

b) Referandum yoluyla, parlamenter rejimin özü bozularak, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ilkesi getirildi

c) 12 Eylül 2010 referandumu ile yargı , siyasal iktidarın denetimine sokuldu, kuvvetler ayrılığı ilkesi ihlal edildi.

d) Gazete ve televizyonlara el kondu ve yandaşlara devredildi, biat medyası (son zamanlarda "havuz") yaratıldı; ötekilere büyük cezalar kesildi, medya iktidarın sesi haline getirildi.

e) Polis güçlendirildi.

f) Simgeler değiştirildi, kurumların isimlerinin önünden T.C. ifadeleri kaldırıldı.

g) İktidardan bağımsız olan mali, ekonomik kurumların yapıları değiştirildi, iktidara bağımlı hale getirildi.

4) Uygulama başladı:

a) Her türlü demokratik gösteri, en şiddetli biçimde bastırıldı.

b) Yürütme ve polis, yargıyı da baskı altına almakta kullanıldı, polis savcıların talimatlarını dinlemedi.

c)Yolsuzluk soruşturmaları yapanlar cezalandırıldı.

d) Sınırlarımızdaki Sünni Terör Örgütlerine maddi, manevi destek verildi.

e) Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, demokrasi ve adalet ilkelerine aykırı bir biçimde Başbakan olarak, devletin ve hükümetin bütün olanaklarını kullanarak girdi ve kazandı.

f) Değiştirilen bütün Anayasa hükümlerine ve yasalara karşın, yine de mevcut durumda "Anayasa ihlali" olan bir biçimde, "Seçilmiş Cumhurbaşkanı" Erdoğan ne başbakanlıktan ne de parti genel başkanlığından istifa etti, partisini ve hükümeti biçimlendirdi.

* * *

Sonuç: Huntington'un takipçisi olan Davutoğlu, Başbakan yapıldı ve "Restorasyon" sözcüğü ile, "Osmanlı'ya dönüşün" yeni biçimi olan "Türkiye Sünni İslam Cumhuriyeti"ni (TSİC) resmen ilan etti.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 10 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional