Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

DAVUTOĞLU'NUN İKİ ŞİFRESİ
 

Erdoğan ve Davutoğlu, AKP içinde, düşüncelerini açıkça ifade eden bir kaç kişi arasındadır.

Erdoğan kendini konuşarak ifade ederken, Davutoğlu Stratejik Derinlik adlı kitabıyla düşüncelerini yazarak açıklamış bir politikacıdır...

Genel Başkanlığı ve Başbakanlığı belirlendikten sonra yaptığı teşekkür konuşmasında söyledikleri de aslında kitabında savunduğu düşüncelerin bir özetidir.

Yeni Başbakanımızı daha iyi tanımak için önce kitabına sonra da konuşmasına bakalım.

* * *

1) Stratejik Derinlik kavramı: Hoş geldin Huntington!

Davutoğlu kitabında Türkiye'nin dış politikasını, tarih ve coğrafya bağlamında, toplumsal, kültürel ve siyasal yapısı açısından irdeliyor.

Bunu yaparken de, medeniyet ve medeniyete dayalı siyaset kavramı üzerinde duruyor ve bunu Almanya ve Rusya örnekleriyle, esas olarak din faktörüne dayıyor:

Samuel P. Huntington'un dinler ve mezhepler üzerinden oluşturduğu "Medeniyetler Çatışması" kuramının tam bir yansıması

İşe böyle başlayınca, elbette, Huntington'un İslam ve Türkiye hakkındaki beklentilerinin uzantıları olarak devam ediyor:

Türkiye'yi (ve dolayısıyla dış politikasını) belirleyen ana faktör, Sünni İslam'dır; Cumhuriyet dönemi, bu çizgiden ayrıldığı için tarihe ve coğrafyaya karşı yanlış bir uygulama içine girmiştir.

Anımsayalım, Huntington da, Türkiye'nin Batılılaşma çabalarının, Atatürk Devrimlerinin yanlış ve başarısız olduğunu, Türkiye'nin yüzünü artık Arap-İslam aleminin liderliğine çevirmesi gerektiğini söylüyordu!

Davutoğlu da, aynen Huntington gibi bu durumun tarihsel ve coğrafi bir zorunluluk olduğunu söylüyor; yani ikisi de determinist!

* * *

2) "Restorasyon"un Türkçesi: Cumhuriyet bağlamında "Karşı Devrim"!

Davutoğlu'nun teşekkür konuşmasında kesintisiz olarak devam edeceğini söylediği "Restorasyon", Batı dillerinde siyasal anlamda, değiştirilmiş olan monarşik bir rejimin yeniden kurulması demek.

Bu çerçevede, "Restorasyon"un, değiştirilmiş olan Selçuklu-Osmanlı rejiminin yeniden kurulması anlamını taşıdığı açık.

Zaten kitabında da Türkiye'nin "Stratejik Derinliği"nin arkasında yatan Sünni İslam'ın köklerinin, Selçuklu-Osmanlı tarihinden geldiğini söylüyor.

* * *

Huntington'un tezlerine uygun olarak ABD'nin geliştirdiği "Ilımlı İslam" projesinin, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile dünyayı ne hale getirdiği açık...

Davutoğlu'nun tezleri ile Türkiye'nin ne hale düştüğü de!

* * *

ABD yanlışını anladı ve bu yanlış yoldan döndü...

Darısı bizimkilerin başına!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional