Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ÖNEMLİ KİTAPLAR
 

Cumhurbaşkanı adayları konusu, CHP'yi ve Sosyal Demokrasiyi yeniden gündeme taşıdı.

Bu konuda en son elime geçen kitap, Prof. Hurşit Güneş'in "Adalet Çağrısı" adlı çalışması; Doğan Kitap tarafından yayınlanmış, "CHP İçin Sosyal Demokrasi Seçeneği" alt başlığını taşıyor.

Hurşit Güneş "kökten" bir CHP'lidir, çocukluğundan beri siyasetin ve CHP'nin içindedir.

Ekonomi profesörü olması ona, siyaseti sağlam temellere oturtma şansı vermiştir.

Bu kitapta, hem CHP'yi tarihsel bir süreç içinde irdeliyor, hem de bu gün ve gelecek için anlamlı bir yol öneriyor partiye:

"Adalet Çağrısı"ndan kastettiği sadece hukuksal adalet değil, toplumsal ve ekonomik adalet temeline oturtuyor düşüncelerini...

"Özgürlük ve adalet", CHP için tartıştığı iki temel politika ekseni.

Sosyal Adalet, Fırsat Eşitliği ve Telafi Politikaları ekonominin, bunlar üzerinde gerçekleştirilecek özgürlükler de siyasetin, eksenleri olarak sunuluyor.

Hem kuramsal olarak sağlam, hem de gerçekçi öneriler içeriyor bu çalışma.

* * *

CHP ve Sosyal Demokrasi konusunda bir başka önemli kitap Ercan Karakaş'ın; "Gerçek Dünya, Sanal Politika" adını taşıyor, Destek Yayınları'ndan çıkmış.

Alt başlığı "Doğruya ve Gerçeğe Yönelmiş Bir Politika Arayışı" olan kitapta, Karakaş çok iyi bildiği Sosyal Demokrat ideoloji bağlamında Türkiye'de demokrasiyi ve CHP'yi irdeliyor.

Kitabı ilginç kılan bir özellik, en genel ilkelerden hareket etmekle birlikte, Türkiye'nin ve CHP'nin somut sorunlarına ve politikalarına değinmesi, bunlar açısından akılcı çözümlemeler yapması ve önerilerini ortaya koyması.

Tam anlamıyla politikayı, kuramsallıktan, sanallıktan, gerçekliğe ve gerçekçiliğe taşıyan bir çalışma.

* * *

Prof. İlhan Tekeli Türkiye'nin yetiştirdiği ender beyinlerden biridir:

Mühendisliği, Şehir ve Bölge Plancılığını ve Toplumsal Bilimleri meczetmiş, en ince ayrıntıları bile en üst makro modeller çerçevesinde görebilen, çözümleyen, hayatını demokrasiye, insan haklarına, insan-çevre ilişkilerine adamış bir akademisyendir.

Son kitabı, "Türkiye'nin Demokrasi Krizini Aşması İçin KUCAKLAYICI DEMOKRASİ Konuşmaları" adını taşıyor, Sosyal Demokrasi Derneği tarafından yayınlanmış.

Tekeli çok uzun zamandan beri, haklı olarak, bir "Teamsili Demokrasi Krizi"nden söz eder...

İşte bu kitapta, Türkiye Cumhuriyeti'ni, AKP iktidarını ve Demokrasi krizini, tarihsel bir perspektif çerçevesinde ve somut olgular bağlamında irdeliyor.

Anlamlı ve gerçekçi çözüm önerileri sunuyor Sosyal Demokrasi adına.

* * *

Türkiye, Demokrasi, Sosyal Demokrasi ve CHP adına fikir yürütenler için ufuk açıcı kitaplar...

Mutlaka okunmalı!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 24 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional