Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

GERÇEK VE ALGI
 

Çağımızda iletişim, bir "Algı yönetimi" becerisine dönüştü:

"Gerçekten" çok, o "gerçeğin" geniş kitleler tarafından nasıl "algılandığı" önem kazandı.

Elbette bu dönüşümün temelinde neoliberalizmin küresel çapta dayattığı piyasa mekanizmaları yatıyor!

* * *

Temel yapı şöyle özetlenebilir:

 1. İletişim, tarihte görülmemiş bir biçimde hem küreselleşmiş, hem tekelleşmiştir.
   
 2. Büyük sermayenin birinci önceliği, kendi varlığını korumak ve geliştirmektir.
   
 3. Dolayısıyle haber ve bilgiler, kendileri için yaşamsal önem taşıyan bu kılıfa uygun olarak üretilir ve pazarlanır.
   
 4. Dünyayı yöneten büyük silah, yiyecek, içecek, giyim kuşam şirketleri, bu iletişim ağı içinde belirleyici bir role sahiptir.
   
 5. Elbette ekonomik iktidarla siyasal iktidar da iç içedir.
   
 6. Sonuç olarak, bütün bu mekanizma, haber ve bilginin gerçeğe uygunluğundan çok, geniş kitleler tarafından nasıl algılandığına odaklanır.

* * *

Özellikle demagog politikacılar, bu "algı odaklı" mekanizmayı iyi bilir ve çok kullanır.

Eğitim ve gelirin yüksek, siyasal bilincin gelişmiş olduğu toplumlarda, "algı yönetimi", gerçeklerden çok fazla sapamaz...

Çünkü kamuoyu bunları çabuk farkeder.

Buna karşılık azgelişmiş toplumlarda, halkın iletişime katılması zaten televizyon gibi popüler araçlarla sınırlı, siyasal ve toplumsal aidiyetler de önemli olduğundan, "gerçeklerden kopuk bir algı yönetimi" daha kolaydır

İşte bu nedenle azgelişmiş bir ülkede, bir başbakan çıkıp tüm gerçekleri ters yüz eden yorumlar yapabilir, mesajlar verebilir ve bunlar bir ölçüde etkili de olabilir.

* * *

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda aynı tuzak CHP'ye kurulmuştur:

CHP'nin başka partilerle ittifak etmek için kabul ettiği bir aday, sanki kendi ideal adayıymış, ya da partinin ideolojisinin temsilcisiymiş gibi gösteriliyor ve bu aday üzerinden partiye saldırılıyor...

Özellikle AKP'liler ve yandaş medya tarafından pompalanan bu algı "gerçeklere uygun değildir", ama CHP'liler arasında da kabul görmekte, Ekmeleddin İhsanoğlu ile CHP arasında bir özdeşlik kurularak, partinin altı oyulmaktadır.

Bu tuzağı görmek gerek!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional