Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

AKP'NİN TERS TEPEN SİLAHI: AYM
 

Anayasa mahkemeleri bir ülkede demokrasinin ve hukuk devletinin güvencesidir.

Nitekim Türkiye'de de, 27 Mayıs askeri müdahalesinden sonra, 1961 Anayasası ile, demokratik ve laik hukuk devletini korumak, iktidarın çoğunluk dikatatörlüğüne kaymasını önlemek için kuruldu.

Türkiye'nin ikinci 12 Eyül felaketi olan 2000 referandumu ile Anayasa Mahkemesi de yeniden düzenlendi ve bireysel başvuru hakkı, aslında haksızlık ve hukuksuzluğa uğrayanların AİHM'e gitme yollarını uzatmak, zorlaştırmak için tanındı.

O sıralarda henüz AKP-Gülen Cemaati ittifakı bozulmamıştı...

Üye atamaları bu ittifakın gözetim ve denetimde yapıldı; iktidar böylece, AYM'yi de denetim altına aldığını düşünüyordu...

Hesaplamadıkları olasılık, bu yargıçların hukuka bağlılıklarıydı.

Ben daima, yargıç, savcı ve avukatlar arasında, ahlak değerlerinin daha yaygın ve sağlam olduğunu düşündüm ve yazdım...

Okurlarımın bir bölümü bu güvenimin yanlış, umutlarımın boş olduğunu söyledi...

Ne yazık ki, Danıştay, Yargıtay, HSYK, YSK gibi üst mahkeme ve karar organları açısından da pek haksız çıkmadılar...

Ama sistemin tepesinde oturan AYM hakkındaki düşünce ve umutlarımın hiç de temelsiz olmadığı anlaşıldı.

* * *

Silivri davaları başlayalı beri, hemen hemen her pazar, sistematik olarak haksızlıklar ve hukuksuzluklar konusunda yazdım.

Amacım hem bunları gündemde tutarak toplum tarafından unutulmalarını ya da olağanlaştırılmalarını engellemek, hem de dört duvar arasındakilere, yalnız olmadıklarnı anımsatmaktı.

Şimdi, içerdekilerin çok büyük bir kısmının salıverilmesiyle bu davalarda yeni bir aşamaya gelindi, ama sorunlar sürüyor; örneğin, çeşitli nedenlerle henüz tahliye olamayanlar, casusluk davası gibi, devam eden garip davalar var...

Ve elbette Silivri davalarının yeniden görülmesi ve bu kumpasları kuranların saptanarak yargılanması aşamaları da var...

Ama sanıyorum, artık her pazar sistematik olarak Silivri davlarını yazmama gerek kalmadı.

* * *

Özgürlüklerine kavuşanları sevinçle karşılıyor, bu süreçte hayatını yitirenleri hüzünle anımsıyorum...

Biliyorum ki Türkiye'nin yetiştirdiği en donanımlı, en yurtsever kişiler arasında olan Silivri mağdurları, demokrasinin ve hukuk devletinin yeniden kurulması için baha biçilmez çalışmalar yapacaklardır!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional