Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

MİT YASASININ ÇAĞRIŞIMLARI
 

İktidarın medyadaki kalemşörleri, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni, "üçüncü dünya ülkesi", "Saddam rejimi" diye niteleyerek, AKP'nin antidemokratik uygulamalarını, "Demokratik reformlar", "İleri demokrasi" adları altında maskelemeye çalıştılar ve çalışıyorlar.

Ne yazık ki kalemşörler, tüm adalet sistemini siyasal otoritenin emrine veren 12 Eylül 2010 referandumundaki sivil darbeyi de "Yetmez ama 'Evet'" diyerek desteklemişler ve yüzde 58'lik bir sonucun alınmasında etkili olmuşlardı.

Kendilerine "eski solcu" veya "liberal" etiketini yakıştıranların bir kısmı, nihayet gerçekleri gördü ve şimdi Başbakan Erdoğan'nın otoriter uygulamalarını eleştirmeye başladı.

Ama AKP'nin demokratik rejimi rafa kaldıran otoriter uygulamalarını bile hâlâ ısrarla "demokratikleşme" diye oksimoron bir biçimde savunanlar medyada hiç de azınlıkta değil...

Hatta iktidar yandaşı gazete ve televizyonların sayısına ve kalemşörlerin seslerinin nerelerden duyulduğuna bakarsanız, çoğunlukta oldukları bile söylenebilir.

Şimdi bütün bu otoriterleşme eğilimlerini iyice açığa çıkaran yeni bir MİT yasası devreye sokuluyor...

MİT'i Anayasa'nın bile üzerine çıkaran, bütün temel hak ve özgürlükleri ihlal eden, devlet mekanizmasını "Parti denetimi" altına sokan bir yasa bu.

* * *

CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçen Salı günü Mecliste yaptığı grup konuşmasında, toplumun bir kesiminin bu yasa hakkında neler düşündüğünü dile getirdi:

"Türkiye süratle bir istihbarat devletine dönüşüyor, MİT yasası ile...

Bir gazetede MİT'in CHP milletvekilleri ile ilgili fişlemeleri yayınlandı. Devlet istihbarat ile yönetilmez. Bilgi, ahlak, liyakat, hukuk ile yönetilir. Baskıcı rejimlerde istihbarat, özel olarak parti yönetimine bilgi verir.

Almanya'da Gestapo'yu kurdular. Yasal mıydı? Yasaldı. Ama devlete değil partiye istihbarat veriyordu. Aynı olay yaşanıyor. Yeni bir Gestapo modeli geliyor. Tüm yurttaşlarım dikkatli olsun.

Hukuk devletini, özgürlükleri savunacağız. Türkiye'deki üç büyük devletin altında CHP'nin imzası var:

Cumhuriyeti kuran, çok partili rejimi kuran, sosyal devleti kuran partidir.

4. büyük devrimi de yapmak zorundayız. Özgürlük ve demokrasi devrimi yapacağız."

* * *

Yeni MİT yasası Türkiye'deki rejimin niteliğini değiştiren, onu "muhaberat devleti", "üçüncü dünya ülkesi" , "Saddam rejimi" yapan bir yasadır...

Bedelini bütün Türkiye ödeyecektir!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional