Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

İKTİDARA GİDEN YOL: "YÖNETİŞİM"
 

Salı günü yazdığım "CHP Nasıl İktidar Olur" başlıklı yazıma çeşitli yorumlar geldi:

Yazanların kimileri yeminli CHP karşıtı...

Küfür ve hakaret bile edenler var...

(Aslında yazılarımın etkili olup olmadığını biraz da böyle saldırılar gösteriyor:

Yazdıklarım, güncel politikada anlam ve değer taşıdığı, gerçekçi değerlendirmeler içerdiği zaman, hakaret ve küfürlerin yoğunluğu artıyor.)

Kimileri umutsuz...

Ama çoğunluk, belediyelerde yeni bir yaklaşımla yapılacak olan çalışmalarda umut görmüş.

Elbette sadece yerel yönetimler yeterli değil:

CHP'nin Genel Merkez ve örgütler olarak da, kendine çeki düzen vermesi, üyelerle, kadınlarla, gençlerle, sendikalarla, STK'larla yoğun bir karşılıklı ilişki kurması gerek...

Bunun yolu da belediyeler için önerdiğim aynı modelden geçiyor: "Yönetişim".

* * *

"Yönetişim" kavramı, iletişim ve etkileşim terimlerinin birleşmesiyle ortaya çıkan bir yönetim anlayışını ifade eder:

Yukardan aşağı, tek yönlü "Yönetim" anlayışına karşı "Yönetişim" kavramı, yönetenlerle yönetilenlerin karşılıklı bir iletişim ve etkileşimine, yani iki yönlü bir ilişkiye dayalıdır.

Dikkatle incelendiğinde "Yönetişim" kavramının içinde şu ögelerin bulunduğu görülecektir:

 1. Katılımcıdır.
   
 2. Saydamdır.
   
 3. Sorumlu, yetkili ve hesap verebilirdir.
   
 4. Sorunlara odaklı, performansa ve çözümlere yöneliktir.
   
 5. Etkin ve etkendir.
   
 6. Amacına uygun ve yerli yerindedir.
   
 7. Projeler içerir, planlıdır.
   
 8. Bireyler kadar örgütlerin, özellikle de sendikaların ve STK'ların etkin katılımına açıktır.

* * *

İslam Dünyası'nda Müslüman Kardeşler'in, İtalya'da Komünist Parti'nin yerel yönetimlerde gösterdiği başarıların arkasındaki bu yaklaşım, modern bilim tarafından "Yönetişim" olarak kavramlaştırılmış ve adlandırılmıştır.

"Yönetişim", CHP'nin fırsat eşitliğine, gelir adaletine ve sosyal güvenliğe dayalı olan Sosyal Demokrat kimliğiyle de tam bir uyum içindedir.

* * *

Hem Belediyeler, hem de Genel Merkez ve Örgütler için, eğitim ve örgütlenme faaliyetine, zaman yitirmeden başlamak gerekir.

Unutmayalım: Siyaset yüz metre koşusu değil, bir maratondur!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional