Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

SEÇİMİN ARDINDAKİ BEŞ SÜREÇ
 

Seçim sonuçları bir anda ortaya çıkmaz...

Belli toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal süreçler sonunda oluşur.

Son 2014 yerel seçimlerine baktığımızda bu seçimin arkasında da iki uzun vadeli, üç de kısa vadeli süreç görüyoruz.

* * *

Uzun vadeli süreçler:

Türkiye 1950'den beri iki sürecin etkisi altındadır:

1) Gecekondulaşma.

2) Eğitimin dinselleştirilmesi.

Gecekondulaşma, ne yazık ki kentlere göç eden köylülerin "kentlileşmesini" büyük ölçüde engellemekte, bu kesimin çağdaşlamasını, kent yaşamıyla bütünleşmesini ve demokratikleşmesini çok uzun bir süreye yaymaktadır.

Eğitimin dinselleştirilmesi ise yavaştan başlamış, 1970'lerde hız kazanmış, günümüzde ise neredeyse örgün öğretimin ana akımı haline getirilerek, dogmatizmin, demokratikleşmenin yerine geçmesine yol açmıştır.

Bu iki süreç, çok kısa süren bir kaç kesinti dışında, iktidarlar tarafından daima desteklenmiştir.

Türkiye yetmiş yıla yakın bir süredir, sürekli olarak (Ecevit'in çok kısa dönemi hariç) sağ partilerin ve askerlerin (27 Mayıs 1960 hariç) bu görüşleriyle yönetilmekte, bu ideolojik ittifak, Cumhuriyet'in ilanıyla amaçlanan toplumsal, kültürel ve siyasal yapıyı ters yönde etkilemektedir.

* * *

Kısa vadeli süreçler:

AKP iktidara geldiği 2002 sonundan itibaren üç siyasal strateji uygulamıştır:

1) Seçim yasaları dahil bütün yasaları kendi yönetim anlayışına ve kendi çıkarlarına uygun bir biçimde ne bahasına olursa olsun değiştirmek.

Bunun son örneği, Büyükşehir sınırlarını il sınırlarına genişleten ve çevredeki kırsal oyları da kent belediye başkanlarının seçimine dahil eden değişikliktir.

2) Her türlü muhalefeti ve eleştiriyi "düşman ilan etmek" ve "ihanetle suçlamak".

Kimi zaman nefret söylemine de kayan bu süreç, yolsuzluk, rüşvet, savaş kışkırtıcılığı gibi, bir iktidarı yıpratacak olan olayların, "hain düşmanların yalan iddiaları" olarak algılanmasına yol açmıştır.

3) Devlet baskısı.

Twitter'ın, Youtube'un kapatılması, el konulan ve bizzat yönetilen gazete ve televziyonlara ek olarak medya üzerindeki büyük baskılar, gösterilerin orantısız şiddetle bastırılması, savcıların, yargıçların, polislerin sürülmesi, Silivri davaları, seçmen listeleri ve sonuçların toplanması gibi seçimlerin temel verilerinin iktidar organları tarafından oluşturulması ve elbette yerel seçimlerde her zaman iktidar partisinin avantajlı olması, AKP'nin bu avantajı yasal sınırları zorlayacak derecede kullanması,.

* * *

Bu beş sürece rağmen, Türkiye, dünyanın ve insanlık tarihinin genel evrim dinamikleri doğrultusunda, gelişmeye, çağdaşlaşmaya, demokratikleşmeye devam etmektedir...

Ve, kimsenin kuşkusu olmasın, devam edecektir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional