Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

AKP MESLEK AHLAKINA KARŞI
 

İnsanı insan yapan değerlerin başında ahlâk ve onun arkasındaki vicdan gelir:

Vicdan, aileden, okuldan, toplumdan, meslekten gelen değerlerden kaynaklanır...

Bu değerlerin temelinde ise, evrensel insan hakları, din, milliyet, aile, grup, toplum ve meslek aidiyetleri yatar.

Ne yazık ki "12 Yıllık esaret" dönemi, "Dünya Yozlaştırma Oscarı"nı kazanacak bir başarıyla (!) bütün bu değerleri yozlaştırmıştır.

Sadece yolsuzluktan, rüşvetten, yağmadan, çıkarcılıktan söz etmiyorum:

Çok kaba bir baskının, toplumdaki tüm etkinlikleri kapsayan bir biçimde, her meslekteki ahlâkı yozlaştırmasından bahsediyorum.

* * *

Hangi meslekten olursanız olun, AKP sizin meslek ahlakınıza karşı görünüyor:

Savcı veya yargıç mısınız; ister en ücra ilde, isterseniz en yüksek mahkemede olun?

Hukuka, yasalara ve vicdanınıza değil, AKP'den gelen emirlere uyacaksınız...

Kaymakam, vali, polis müdürü, polis misiniz?

Devlete değil, AKP'ye hizmet edeceksiniz.

Doktor, sağlık görevlisi misiniz?

Hipokrat yemini ve deontoloji, insan sağlığı değil, AKP'li yöneticilerin istekleri önemlidir.

Avukat mısınız?

Evrensel haklar ve özgürlükler değil, Türkiye'deki "İleri Demokrasi" kuralları geçerlidir.

Mimar veya mühendis misiniz?

İnsan, çevre, korumacılık değil AKP'nin yağması esastır.

Öğretmen veya öğretim üyesi misiniz?

Evrensel değerleri ve bilgileri değil, AKP propagandasına hizmet edenleri öğreteceksiniz.

Gazeteci veya yazar mısınız?

Gerçekleri, doğruları değil, AKP'nin işine gelenleri yazacaksınız, işine gelmeyenleri sansürleyeceksiniz.

Bağımsız ve özerk bir kurum mensubu musunuz?

Kurumun görevlerini değil, AKP'nin çıkarlarını dikkate alacaksınız.

Bilimsel veya teknik bir konuda uzman mısınız?

İncelediğiniz konunun bilimsel ve teknik sonuçlarını değil, AKP'nin istediği bilgileri paylaşacaksınız toplumla.

Sanayici, tüccar veya bankacı mısınız?

Serbest rekabet kurallarına, ticaret ahlâkına, piyasanın gereklerine göre değil, AKP'nin çıkarlarına göre davranacaksınız.

* * *

Ne ahlâk, ne vicdan...

Varsa yoksa totaliter bir yöneticinin iki dudağının arasından çıkacak emirler...

Hayat mı bu?


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional