Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ZAMANLAMA MANİDAR!
 

Demokratik siyasetin ve seçimlerin bazı gelenekleri vardır:

İktidarlar seçimlerden kısa bir zaman önce zam yapmazlar, toplumun geniş kesimlerini tedirgin edecek, olumsuz etkilere yol açacak yasalar çıkarmaz, bu tür uygulamaları devreye sokmazlar.

* * *

AKP iktidarı ise tam yerel seçim öncesi, üç çok tartışmalı yasayı gündeme getirdi, yüzlerce polisin, kritik yerlerdeki polis müdürlerinin, önemli görevlerdeki savcıların, bazı yargıçların yerlerini değiştirdi, sonradan iptal edilen bir mahkeme kararıyla, Ankara ile İstanbul'un önemli semtlerinde herkesin şüpheli sayılarak aranmasını gerçekleştirdi ve medyaya baskısını televizyondaki alt yazılara müdahaleye kadar vardırdı.

* * *

Türkiye'nin hem siyasal rejimine hem de hukuk sistemine karşı hükümler içeren bu üç yasa çok önemli:

Milli İstihbarat Teşkilatı yasası, MİT'e başbakana bağlı bir dokunulmazlık veriyor ve böylece hukuk sistemimizin dışına çıkıyor ve ayrıca "bu yasaya aykırı olan başka yasaların hükümleri uygulanmaz" diyerek 12 Eylül 1980 askeri darbe döneminde getirilen yaklaşımı tekrarlıyor.

İnternet yasası, sanal alem, sosyal medya veya dijital medya dediğimiz haberleşme ve etkileşim alanını hükümetin denetimi altına alıyor.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yasası, Anayasamızdaki "yargının bağımsızlığı" ve "kuvvetler ayrımı" ilkelerini bile ihlal ederek, HSYK'yı, dolayısıyla yargıyı, hükümetin emrine veriyor.

* * *

Neden tam seçim öncesi, geniş kitleleri tedirgin edecek yasalar ve uygulamalar yapılarak riske giriliyor?

Bu sorunun birinci yanıtı, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili mevcut konjonktür ile verilebilir:

AKP ile Cemaat arasındaki ittifak bozulmuş, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, dinleme kayıtları, savcı iddianameleri havada uçuşmaya başlamıştır.

AKP buna karşı kendini savunmak için bu yasaları ve uygulamaları alel acele, seçim öncesi de olsa, gündeme getirmiştir.

Elbette "Cemaatle savaş" "Paralel yapı" sloganları altında bütün bu rüşvet ve yolsuzluk iddiaları da ört bas edilmek istenmektedir.

Sorunun ikinci yanıtı ise, daha da büyük bir tehlikeye işaret etmektedir:

AKP, demokratik rejime, temel hak ve özgürlüklere, anayasal yapıya aykırı hükümler taşıyan bu yasalar ve baskı uygulamaları ile serbest ve şeffaf seçim ortamını bozmakta, önümüzdeki seçimleri şaibeli hale getirmektedir.

* * *

Türkiye büyük bir türbülansa giriyor, bakalım buradan nasıl çıkacak?


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional