Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

DEMOKRASİ KATLEDİLİRKEN: İKİ TANIK
 

Herkesin gözü önünde siyasal ve toplumsal bir cinayet işleniyor:

Demokrasi katlediliyor.

* * *

Herkes kendi meşrebine göre bir tepki veriyor bu cinayete:

Kimi bilinçli çıkarcılar ve diktatörlük yandaşları, "İyi oluyor" diyor.

Kimi cahiller, vicdansızlar, korkaklar, sanki kendileri bu felaketten kurtulabileceklermiş gibi, kafalarını kuma gömüyor, "Bana ne" diyor, arkasını dönüyor...

Kimileri de hem toplumu, hem kendilerini ve ailelerini, hem de geleceği düşündükleri için, evrensel değerleri ve demokrasiyi korumak için bir şeyler yapmaya çalışıyor...

Siz kimlerdensiniz?

* * *

Bir de elbette konunun uzmanları var.

Bunların bir kısmı da köleliği seçerken, dürüst ve vicdanlı olanları da evrensel değerler, adalet, bilim ve demokrasi adına bu cinayete karşı çıkıyor.

Bugün iki uzmandan bazı görüşler aktaracağım size:

Birincisi, eski savcı, CHP milletvekili İlhan Cihaner'in Cumhuriyet'ten Utku Çakırözer'e MİT yasası ile ilgili olarak söylediklerinden bir özet:

  1. Metinde 'Diğer kanunlardaki düzenlemelere bağlı kalmaksızın' deniyor. Böylece metin, yasalar ve hatta anayasa üstü bir metin haline dönmüş durumda.

  2.  
  3. MİT'e yargıya ilişkin konularda adalet bakanında dahi olmayan olağanüstü yetkiler veriliyor. Avukatların dahi bilgi alamadığı soruşturma aşamasında MİT istediği her dosyaya erişecek.

  4.  
  5. Bu yasayla MİT'ten gelecek her talep kayıtsız şartsız yerine getirilecek ve bu talepleri yerine getirenlere hukuki ve cezai sorumluluk çıkmayacak. Bu, milletvekillerine tanınanın üzerinde bir dokunulmazlık tanımak demektir.

  6.  
  7. Önleyici dinleme adı altında MİT'e ucu bucağı olmayan dinleme yetkisi veriliyor.

  8.  
  9. Düzenleme yargı bağımsızlığı kadar basın özgürlüğüne de darbe vuruyor. MİT belgesi yayımlayanlara hapis cezası getiriyor.

* * *

İkincisi, Yargıtay Eski Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk'un Yeni Asya'da Cevher İlhan'nın sorularına verdiği cevaplardan:

17 Aralık sonrasındaki yargı ve emniyet atamaları için:

Atamaları yargı bağımsızlığı ve bunun güvencesi olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) açılarından üzüntü ve kaygıyla karşılıyorum.

Yeni HSYK Yasası için:

Kopenhag ölçütleri hoyratça çiğnenmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çiğnenmiştir. Anayasa çiğnenmiştir.

Yeni internet Yasası için:

Bu düzenleme yürütmeye bağlı birine verilemez. Mutlaka bir savcıya verilmeli ve savcı bir yasak kararı alınca bunu sulh ceza yargıcının onayına sunmalı. Tersi düzenlemeler, Anayasa Mahkemesinden döner ve AİHM'in Türkiye'yi mahkûm etme kararları ile sonuçlanır.

* * *

İşte demokrasi cinayeti manzarası...

Bu manzara karşısında, AKP iktidarının bu güce erişmesinde büyük katkıları olan "Gazeteci abiler" bile Başbakan Erdoğan'a "Asıl hesabı biz değil siz vereceksiniz!" diyor...

Bakalım seçmen bu cinayeti sandıkta nasıl değerlendirecek?


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional