Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

TÜRKİYE'Yİ KEMİREN ALTI SÜREÇ
 

12 yıla yaklaşan AKP iktidarının son yıllarında Türkiye'yi kemiren altı süreç iyice ortaya çıktı ve belirginleşti.

İktidarın ilk yıllarında başlayan ama o zamanlar daha belirsiz olan bu süreçler, birbirleriyle bağlantılı olarak gelişti...

AKP güçlendikçe onlar da artık saklanamaz hale geldi...

Nihayet Gezi Olayları ile görünür oldu...

17 Aralık operasyonundan sonra ise büsbütün ortaya çıktı ve bir karabasana dönüştü!

* * *

Birinci süreç, din duygularının istismarı yoluyla toplumun, "muhafazakarlaştırılması" adı altında, devlet ve mahalle baskısı yoluyla yaşam biçimlerine müdahaledir.

İkinci süreç, yine din duygularının istismarı suretiyle, toplumun din ekseninde cephelere bölünmesi ve düşmanlaştırılmasıdır.

Üçüncü süreç, rüşvet yolsuzluk olaylarının çok büyük boyutlarda iktidara egemen olmasıdır.

Dördüncü süreç, zaten yürütmenin denetiminde olan yasamaya ek olarak yargının da yürütmenin egemenliğine alınması ve toplumdaki adalet duygusunun yok edilmesidir.

Beşinci süreç, siyasette yalanın egemen kılınmasıdır.

Altıncı süreç ise, bütün bunların hem sonucu hem de nedeni olarak, güdümlü bir medya yaratan, ifade ve gösteri özgürlüğünü sınırlayan ve kısıtlayan, otoriterleşmedir.

* * *

Bu süreçler birbirlerini güçlendirerek birlikte gelişmiştir:

Örneğin siyasette yalanın egemen kılınması, din istismarı ve toplumun düşman cephelere bölünmesi ile sağlanmaktadır:

Toplum, "iktidardan yana olanlar ve olmayanlar" olarak bölünsün ve buna din ekseni de eklenerek cepheler iyice düşmanlaştırılsın ki, iktidara yönelik bütün eleştirilere "düşmen iftirası" olarak kulak tıkansın ve bunları savunmak için söylenen yalanlara inanılsın.

Cepheleştirme ve düşmanlaştırma süreci ile doğrudan ilişki, rüşvet ve yolsuzluk süreci için de geçerlidir:

Hem din duyguları istismar edilsin, hem de "Düşmanla savaşta her yol mübahtır" anlayışı çerçevesinde, rüşvet ve yolsuzluklar açığa da çıksa, hoş görülsün, önemsenmesin.

Yargının yürütme denetimi altına alınması süreci de yasalara ve Anayasaya aykırı olan eylemlerin hesabının sorulamaması için gereklidir.

* * *

Bütün bu süreçlerin temelinde yatan eğilim çıkarcılık ve otoriterleşmedir...

Sonuç olarak da demokrasi rafa kaldırılmakta, otoriter bir rejim egemen kılınmaktadır.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional