Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

İNTERNET SANSÜRÜ UYGARLĞA KARŞIDIR
 

İnsanlık tarihinin en önemli birinci keşfi yazı ise ikinci keşfi de internettir.

Çünkü her ikisi de haber ve bilgi birikiminin kaydedilmesini, paylaşılmasını, aktarılmasını ve insanlığın bu yolla gelişmesini sağlamıştır.

* * *

Elbette yazının kaydetme ve aktarma rolü, matbaanın icadı ile hızlanmış ve yaygınlaşmıştır.

İnternetin rolünün artması da, bilgisayarlardaki ve telefonlardaki teknolojik gelişmeler sonunda gerçekleşmiştir.

* * *

İnsanlık tarihi açısından, internete karşı çıkmakla, yazıya ve matbaaya karşı çıkmak arasında bir fark yoktur.

* * *

Hiç kuşkusuz çağımızda haber ve bilgiye ulaşma hak ve özgürlüğü temel bir insan hak ve özgürlüğüdür...

Bu açıdan "düzenleme" adı altında bu hak ve özgürlüğün sınırlanması ya da kısıtlanması, hem demokrasiye hem de insan haklarına aykırıdır.

* * *

Türkiye'de cep telefonu sayısı neredeyse nüfusu aşmıştır.

Cep telefonu aboneliği, nüfusun yüzde 90'ı dolayındadır.

Ülkemizdeki hanelerin yarısından fazlasında bilgisayar, yarısına yakın bölümünde ise internet bağlantısı vardır.

* * *

T24 internet haber sitesi Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın "25 soruda mevcut internet yasası ve getirilmek istenen yeni düzen" başlığıyla bir makale yayınladı.

Yasanın getirdiklerini ve götürdüklerini çok güzel anlatmış:

Avrupa Birliği'nin 2013 ilerleme raporunun Türkiye'deki mevcut durumu zaten çok eleştirdiğini ve demokrasi ile bağdaştırmadığını vurguladıktan sonra yeni getirilen yasaya değiniyor ve şöyle diyor:

"Mevcut yasada yapılmak istenen değişiklik konusunda iki temel sorun var.

Birincisi; yargı kararına ihtiyaç duymadan idareye doğrudan tanınan erişim engelleme yetkisini alabildiğine artıracak hükümler öngörülüyor.

İkincisi; internet kullanıcılarının bütün trafik bilgilerinin, istendiği anda idareye, yani TİB'e teslim edilmesi hükme bağlanıyor."

* * *

Özet olarak yeni yasa, zaten ihlal edilmiş olan internet özgürlüğünü, mahkeme kararı olmaksızın, bürokrasi tarafından daha da sınırlayan ve kısıtlayan hükümler getiriyor...

Üstelik, bireylerin internette neler yaptıklarını da doğrudan kayıt altına alarak özel yaşam diye bir alan bırakmıyor.

AKP'nin "İleri Demokrasi" modelinin yeni bir ucubesi!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 24 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional