Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

FEYZİOĞLU'NUN FORMÜLÜ!
 

İktidar 12 yıllık yönetimden sonra Türkiye'yi iç ve dış politikada çeşitli krizlerle karşı karşıya bırakmıştır...

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni çökme noktasına getiren "adalet krizi", bunlardan sadece biridir ve bu krizin tek başına çözülebileceğini de pek sanmıyorum.

* * *

Açıkçası Türkiye, ciddi bir demokratik yeniden yapılanma gereksinimi içindedir...

Böyle bir demokratik yaklaşım benimsenmeden, tek bir sorunu, genel yapıdan soyutlayarak çözmek pek kolay değildir...

Ama yine de bir sorunlar yumağı ile karşı karşıya kalındığında, sorunları birbirinden ayırarak ele almak ve tek, tek, sırayla çözüm yolları aramak, siyasette oldukça sık başvurulan ve kimi zaman olumlu sonuçlar da veren bir girişimdir.

İşte Prof. Metin Feyzioğlu'nun somut önerilere dayanan formülü tam bu noktada küçük de olsa bir umut ışığı yaratan değerli bir çabadır!

* * *

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun krizden çıkış formülü şöyle:

1) Tasfiye halindeki özel görevli mahkemeler kaldırılsın, verdikleri mahkumiyet kararları bozulsun.

2) Gerekçesiz mahkumiyet ve tutuklama kararları nedeniyle ödenen tazminatları kusurlu hakimler ödesin.

3) Adli Kolluk Teşkilatı kurulsun.

* * *

Feyzioğlu sadece Türkiye Barolar Birliği Başkanı değil, aynı zamanda, Kamu Hukuku doktorası da olan Ceza ve Ceza Usul Hukuku Profesörüdür.

Bu işleri iyi bilir...

Önerilerinin hepsi gerçekçidir:

1) Özel görevli mahkemeler, zaten kaldırılmıştır, şimdi tek yapılacak iş verdikleri kararların hükümsüz kılınmasıdır!

2) Yargı kararları dolayısıyla hükmedilen tazminatlar, zaten eskiden yargıçlar tarafından ödeniyordu, iktidar kendi yandaşlarını koruma altına almak için bunu değiştirmişti.

Eski ve doğru yönteme dönülsün yeter!

3) Adli Kolluk kurulması ise, başta benim gibi yazarlar olmak üzere, pek çok kişinin iktidarlardan bağımsız olarak çok uzun yıllardır "Adalet reformu" için savundukları bir önlemdir.

Zaten bu konuda atılmış adımlar da vardır; bunlar ivedilikle sonuçlandırılmalıdır!

* * *

Feyzioğlu'nun bu önerileri hayata geçirilebilirse, hem "rejim bunalımının" çözümü hem de Silivri'de süren işkencelerin sona ermesi için anlamlı bir adım atılmış olur.


Twitter:@emrkongar


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 10 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional