Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

YOLSUZLUK SADECE AHLAKSIZLIK DEĞİLDİR
 

Yolsuzluk ve rüşvet sadece bir ahlak sorunu değildir...

Ekonomik açıdan da çok kötü sonuçlar doğurur!

* * *

Başbakan Erdoğan, "Yolsuzlukların olduğu bir ülkede siz milli geliri 3 kat artırabilir misiniz?" demiş!

* * *

Değerli iktisatçı ve yazar Ege Cansen, 8 Haziran 2013 tarihli yazısında dört "efsaneden" söz ediyordu:

"Birinci efsane: Kişi başına milli gelir üç kat artmıştır.

Yanlış. Doğrusu, kişi başına milli gelir 10 yılda % 45 artmıştır. Üç kat artmış hesabı cari dolar fiyatıyla yapılan bir tercüme hatasıdır. Her ülkenin milli geliri ve büyümesi ulusal para ile hesaplanır. Ulusal para biriminin dolar karşısında değerlenmesi veya değer kaybetmesi büyüme oranını değiştirmez."

Cansen 21 Aralık'taki yazısında da yolsuzluk ile milli gelir artışı arasındaki ilişkiyi şöyle açıklıyordu:

"Yolsuzluk (corruption) 'devlet ve hükümet gücünün, devlet yetkilileri tarafından, doğrudan veya dolaylı olarak, kişisel gelir ve servet temininde' kullanılmasıdır. Bunun iktisattaki karşılığı 'ilişki rantı'dır.

Rant, milli geliri arttırmayan, şahsi gelir artışıdır.

Rantlar, katma değer yaratarak değil, yaratılmış katma değerleri, kişisel hesaplara transfer ederek zenginleşme yaratır. Rantlar, makro ekonomiye (milli gelir ve istihdama) zarar verir.

Bu zarar, ulusal kaynakların, ülke için en verimli alanlara değil, kişilere en yüksek rant yaratan sahalara tahsis edilmesi şekilde ortaya çıkar."

Sanıyorum Başbakan Erdoğan, yolsuzluk ile milli gelir arasındaki bu olumsuz ilişkiye dayanarak yukardaki sözleri söylemiş.

Ama milli gelirin üç kat artmış olması iddiasına ek olarak burada önemli bir yanlış daha var.

Yolsuzlukların, milli gelir artışını durdurması için:

O ülkedeki bütün katma değer yaratan yatırımları önleyecek boyutta olması, ki bu olanaklı değildir...

Ve o sırada milli geliri arttıracak başka hiç bir ekonomik etkinliğin de yapılmamış olması gerekir ki, bu da olanaklı değildir.

Sonuç olarak, milli gelirin, Başbakan'ın dediği oranda değilse de, ortalama hızında artıyor olması, ülkede yolsuzluk olmadığını göstermez!

Üstelik, işin ahlaki yönüne ek olarak:

Yolsuzluk ve rüşvet, hem ekonomik büyümeyi yavaşlatır...

Hem de zaten bozuk olan gelir dağılımını daha bozar; yoksulu daha da yoksullaştırır!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional