Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

TÜRK'E AYRI, KÜRT'E AYRI HUKUK OLMAZ!
 

Bir demokrasi, gücünü nereden alır?

* * *

Bir Demokrasi, gücünü, İnsan haklarından, yani temel hak ve özgürlüklerden alır:

İnsan haklarına dayalı laiklikten...

İnsan haklarına dayalı hukuktan...

Vatandaşların devlet karşısındaki konumlarının eşitliğinden...

Ve bütün bunları koruyan bir adalet düzeninden!

* * *

Dine, imana, inanca, mezhebe, tarikata, cemaate göre ayrımcılık yapan hukuk ve adalet olmaz...

Irka, milliyete, aşirete, aileye göre ayrımcılık yapan hukuk ve adalet olmaz...

Cinsiyete, kadına, erkeğe, kendini farklı cinsiyette görenlere göre ayrımcılık yapan hukuk ve adalet olmaz...

Coğrafi bölgelere, kentlere, köylere göre ayrımcılık yapan hukuk ve adalet olmaz...

Böyle farklılıklara göre işleyen bir hukuk yapısı ve bir adalet düzeni varsa orada demokrasi yoktur!

* * *

Osmanlı-Türk tarihinde, ezilen grupları anımsayalım:

  1. Kadınlar.
     
  2. Yoksullar.
     
  3. Muhalifler.
     
  4. Aleviler.
     
  5. Gayrimüslimler.
     
  6. Kürtler.

* * *

Türkiye'de bütün bu gruplar adına demokrasi ve insan hakları mücadelesi yapanlar var...

Bir bölümü doğrudan doğruya bu grupların üyesi...

Bir bölümü ise bu grupların dışında olan insanlar:

Kadın hakları için mücadele eden erkekler...

Alevi hakları için mücadele eden Sünniler...

Gayrimüslimlerin hakları için mücadele eden Müslümanlar...

Kürtlerin hakları için mücadele eden Türkler.

* * *

Aslında insan hakları, temel hak ve özgürlükler, bir bütündür:

Yukarda saydığım gruplardan herhangi birinin haklarının zedelenmesi, genel olarak demokrasimiz için bir tehdit, bir tehlikedir.

Bu açıdan Mustafa Balbay'ın salıverilmesinin ardından, tutuklu yargılanan Kürt milletvekillerinin tahliye edilmemeleri, ciddi bir hukuk, adalet ve son tahlilde, demokrasi sorunudur!


Resmi twitter adresim @emrkongar


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional