Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

SİLİVRİ'DE YENİDEN YARGILAMA GEREĞİ
 

Taraf gazetesinin yayınladığı yeni belgeler ışığında Silivri davalarının yeniden görülmesi gerekeceği olasılığına daha önce işaret etmiştim.

Vicdanlar üzerine yazdığım yazıya Emekli Tuğgeneral Ali Er'den gelen bir yorum, o yazının gerekçelerini çok iyi anlatıyordu...

Ali Er, mektubuna, Ocak 2012'de yayımlanan ve http://www.yeniyaklasimlar.org/m.aspx?id=1937 adresinde okunabilecek olan makalesini eklemişti.

"NATO kararları nedir, Türkiye'de Hükümet ve Silahlı Kuvetler tarafından nasıl uygulanır" konusuna açıklık getiren ve başta Başbuğ olmak üzere askerlerin yargılanmasındaki hukuksuzlukları işaret eden yazının can alıcı yerlerini aşağıya alıntılıyorum.

* * *
"NATO'nun Strateji Belgesi, NATO'da en yüksek siyasi icra erkine sahip NAC veya NATO Zirvesi tarafından yayımlanır. MGSB de Türkiye'de de icranın başı Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanır. Askeri makamlar için bu dokümanlar temel siyasi direktiftir...

...asker bu direktifi uygulamadan önce, siyasi karar alıcıların direktifini nasıl anladığını ve nasıl uygulayacağını anlatan bir doküman hazırlar...

...Bizde de Gnkur. Bşk.lığı tarafından TÜMAS (Türkiye'nin Milli Askeri Stratejisi) dokümanı hazırlanır ve siyasi iradenin onayı için Başbakana sunulur. Onay makamı NATO'da da bizde de icranın başıdır...

...Gnkur. Bşk.lığı için MGSB ve TÜMAS, tanımlanmış risk ve tehditlere yönelik hazırlanacak her türlü plan için temel askeri/politik planlama direktifidir ve bağlayıcıdır...

...İşte yukarıdaki süreç içinde kendilerine verilmiş siyasi direktifte, yani MGSB ve TÜMAS'ta eğer 'irtica' iç güvenliğe yönelik tehdit veya risk olarak tanımlanmış ise, bu mantık ve bu eğitimle yetiştirilmiş olan komutanlar ve subaylar için yaptıklarının kendilerince mutat bir karargâh çalışması ve hizmet olarak algılandığı göz ardı edilmemelidir...

...O halde yapılması gereken öncelikle söz konusu ANDIÇ hazırlandığı tarihte yürürlükteki MGSB'de ve TÜMAS'ta irtica tehdit midir? Bu dokümanları kim imzalamıştır? Yine aynı dönemde MGK kararlarında TSK'lerine iç güvenlik ve özellikle irtica ile mücadele kapsamında görevler verilmiş midir? Açıklanmalıdır. Gerisi yüce yargının vicdanına bırakılmalıdır."

* * *

Ali Er'in NATO, siyasal iktidar ve Silahlı Kuvvetler ile ilgili olarak anlattığı süreç, başta Başbuğ olmak kaydıyla askerlerin yargılanmasındaki hukuksuzlukları, özellikle Taraf gazetesinde son yayınlanan belgeler ışığında, iyice açığa çıkarmaktadır...

Dilerim Yüksek Yargı organları bu gerçekleri dikkate alır ve yeniden yargılamanın kapılarını açar!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional