Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

İSLAM VE DEMOKRASİ-SON
 

Ben Müslüman olmanın demokrasi ile çelişmeyeceği ve çatışmayacağı kanısındayım...

Karşı görüşü aktardığım bu altıncı yazıyla, şimdilik "İslam ve Demokrasi" konusuna bir ara veriyorum...

Bir süre sonra, Prof. Yaşar Nuri Öztürk gibi, İslam'ı günümüze göre yorumlayan yerli ve yabancı bilginlerin görüşleriyle devam edeceğim.

* * *

Şimdi Karaman'ın "mahalle baskısı" konusundaki yazısına gelen itirazlara yanıt verdiği 17 kasım 2013 tarihli yazısına bakalım:

Sayın Karaman bir çok demokraside çeşitli nedenlerle temel hak ve özgürlüklere sınırlama ve kısıtlama getirildiğini ama bunu devlet eliyle değil de gönüllü olarak yapmanın daha iyi olduğunu söyleyerek ve kız-erkek ilişkilerinde kız ailelerinin duygularına saygı gösterilmesi gerektiğine işaret ederek başlıyor "Mahalle baskısının hak olması" başlıklı yazısına...

"Bir Müslüman, gözünün önünde, İslam'a göre ayıp, günah ve gayr-i meşru bir şeyin yapıldığını ve olduğunu görürse bunu ya birey olarak ya da -daha uygunu- onları temsil eden İslam devleti eliyle (zorla) düzeltmeye mecburdur, buna gücü yetmiyorsa sözlü olarak müdahale edecek, doğru, güzel ve iyi olanı söyleyecektir.

Buna da gücü yetmezse veya içinde yaşadığı rejim buna imkan vermezse kalbiyle bundan nefret edecek, bunu yapanlara güler yüz göstermeyecek, ilişkisini kesecek, boykot edecek; yani hoş görmediğini ortaya koyacak bir tepkide bulunacaktır."

Görüldüğü gibi Prof. Karaman İslam adına "devlet zoru" kavramını devreye sokmakta, buna "imkan verilmezse" bireysel düzeyde, nefret, boykot gibi tepkileri uygun görmektedir.

24 Kasım tarihli yazısında da Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'ye gönderme yaparak "İslami Demokrasi"nin insanlık için en iyi rejim olduğunu anlatmaktadır.

* * *

Sayın Karaman'ın İslam adına Sünni-Hanefi görüşleri savunduğu biliniyor.

Elbette İslam sadece Sunnilik ve hele hele sadece Hanefilik değildir...

Ama daha önce alıntıladığım ilk yazılarında belirttiği "Bana göre birinci çare, yüzde yüze yakını Müslüman olan bu toplumda 'İslam'ı temel referans alan bir demokratik düzen'dir" fikri, hangi mezhep anlayışına göre olursa olsun, rejimin temellerini din kurallarına dayandırmayı savunmaktadır.

"İslam'ı temel referans alan bir demokratik düzen" tanımı ise oksimoron bir cümledir...

Çünkü "Demokrasi" sadece bir ırk, bir din veya mezhep veya bir dil gurubunun değerlerine özgü olarak uygulanmaya çalışıldığında, "Demokrasi" olmaktan çıkar, Karaman'ın önerdiği gibi, "zor" ve "nefret" kavramları devreye girer ve totaliter rejim olur!

* * *

Sevgili okurlarımdan "İslam ve Demokrasi" konusundaki yazılarıma çok sayıda ve kimileri çok uzun yorumlar geldi.

Bunların bir bölümünü (adlarını saklı tutarak) kongar.org adresindeki sitemde her Pazartesi yazdığım "Güncel" bölümünde yayınlayacağım.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional