Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

KÜRTLER İÇİN TÜRKLERİ REDDETMEK...
 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan "Artık bu ülkede ulusalcı-mulusalcı diye bir şey yok. Bu ülkede artık millet gerçeği var, bunu göreceksiniz." demiş.

Pek çok bakımdan kendi içinde çelişik ve sorunlu olan bu ifadenin sadece ulusalcılık yönüne bakalım bugün.

* * *

Türkiye'de, Kürtlere, Kürt açılımına, demokratikleşmeye yapılacak en büyük kötülük, Kürtlüğü, Kürt milliyetçiliğini, Kürtçülüğü tanırken, Türklüğü, Türkçülüğü, Türk milliyetçiliğini, ya da ulusçuluğunu, ulusalcılığını reddetmektir!

* * *

Atatürk milliyetçiliğinin iki ilkesi vardır:

1) Kan bağına değil, "halk olma bilincine" yani vatandaşlığa, siyasal iradeye dayanır.

Nitekim bizzat Mustafa Kemal Atatürk, "Türkiye Cumhuriyetini kuran Türk halkına Türk milleti denir" diyerek bu ilkeyi dile getirmiştir.

2) Demokratiktir, eşitlikçidir.

Hiç bir milliyetçiliği kendinden üstün kabul etmez ama kendini de başka milletlerden üstün görmez.

Nitekim bu gerçeği de, Türk milliyetçiliğinin çağdaş milletler arasında eşit yer istediğini belirterek yine bizzat Atatürk çeşitli yerlerde dile getirmiştir.

* * *

Bu kuramsal temellere karşın, Türk milliyetçiliği konusundaki uygulamalarda aşırıya kaçışlar olmamış mıdır?

Olmuştur elbette.

Sıfırdan yaratılan bir millet bilinci, ümmetten millete dönüşme, kulluktan vatandaşlığa geçiş süreci sırasında pek çok aşırılık yaşanmış, pek çok haksızlık da yapılmıştır.

Bırakın tarihi kurcalamayı, Tek Parti dönemini suçlamayı, daha otuz yıl kadar önce 1980 askeri darbesinde Türkiye "Kürt yoktur" noktasında duraklatılmış ve yeni düşmanlıklar yaratılmıştır!

* * *

Şimdi Kürtlerin varlığı, millet bilinci, (ulusçuluğu, ulusalcılığı, milliyetçiliği) tanınıyor.

Bu durum kaçınılmazdır:

Aynı topraklarda Türk milliyetçiliği filizlenir, gelişirken, hele hele mikromilliyetçiliklerin desteklendiği, moda haline geldiği küresel dönemde, öteki milliyetçiliklerin durağan kalması beklenemez!

* * *

Türkiye'de Kürt Açılımı veya demokratikleşme adımları atılırken, Türk milliyetçiliğinin reddiyesi, hem toplumsal hem de siyasal bilince ve gerçeklere aykırıdır:

Hiç bir sorunu çözemeyeceği gibi yeri sorunlar yaratır!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional