Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

MÜSLÜMAN KARDEŞLERİN FOYASI...
 

Seçilmek, demokrasi için gereklidir ama yeterli değildir!

Seçimle başa gelen bir iktidar her şeyi yapamaz...

Temel hak ve özgürlükleri sınırlayamaz ve kısıtlayamaz, demokrasinin temel kurum ve kurallarını bozamaz:

Anayasaya aykırı davranamaz...

Anayasayı, temel hak ve özgürlükleri sınırlayacak ve kısıtlayacak biçimde değiştiremez, yozlaştıramaz...

Anayasaya aykırılığı denetleyen Anayasa Mahkemesi'nin yapısını, iktidara bağımlı hale getiremez...

Muhalefet hakkını sınırlayamaz ve kısıtlayamaz...

İfade özgürlüğünü sınırlayamaz ve kısıtlayamaz...

Medyaya sansür ve baskı uygulayamaz...

Adaleti, taraflı ve iktidara bağımlı hale getiremez...

Herhangi bir dinin veya mezhebin inanç ve ilkelerini bütün topluma dayatamaz...

Etnik veya dinsel bazı kimlikleri dışlayamaz...

Serbest, şeffaf, adil seçim sistemini yozlaştıramaz...

* * *

Müslüman Kardeşler:

Arap-İslam dünyasında, halkla bütünleşerek, başarılı bir sadaka anlayışı ve dayanışma çerçevesinde yıllardır din üzerinden siyaset yapan...

"Zamanın ruhuna" uygun olarak "Demokratmış gibi davranan" ama esas olarak otoriter ve hatta totaliter bir yönetim amaçlayan...

Kendilerini desteklemeyen diktatörlere karşı, "demokrasi mücadelesi" adı altında başarıyla savaşan...

Radikal Siyasal İslam'a göz kırpan, gerektiğinde her türlüsü ile ittifak eden, ama ABD'yi, "Radikal Siyasal İslam'ın panzehiri benim" diye aldatan...

Güçlü ve yaygın bir örgütlenmedir.

* * *

Müslüman Kardeşler, Hüsnü Mübarek'i deviren halk ayaklanmasından sonra, ABD'nin ve ordunun da desteğiyle, Mısır'da seçimleri kazanarak iktidara gelmişti.

Ama bir yıllık uygulama sonunda ortaya çıkan rejim, ne yazık ki demokratik değil, otoriter nitelik taşıyordu.

Sonuç olarak bu "aldatmaca" yeni bir ayaklanmaya yol açmış ve böylece hem Mısır hem de Ortadoğu, sonu belirsiz yeni bir serüvene sürüklenmiştir!

* * *

Ortadoğu'nun kaderi, ya dini totaliterlik ya da askeri diktatörlük müdür?

Mısır, sorununu demokratik biçimde ve demokrasi içinde çözerse bundan bütün İslam Alemi yararlanacaktır!

Olup bitenleri, Müslüman Kardeşler'in gerçek örgütlenme biçimini ve yapısını en yetkin kalemden okumak istiyorsanız, benim "ABD'nin Siyasal İslam'la Dansı" kitabımda alıntıladığım, Mısırlı ekonomist ve filozof Samir Amin'in söylediklerine bakınız.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional