Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

DEMOKRATİK DEVLET KIZMAZ!
 

Devlet insan değildir...

Devlet insanı korumak için, insan tarafından icat edilmiş bir aygıttır!

Devlet kızmaz...

Devlet intikam almaz...

Devlet öfkeyle kalkıp zararla oturmaz!

* * *

Devletin kuralları vardır:

Bu kuralları, devleti kuran, işleten insanlar koymuştur...

Bu kurallar insanına göre değişmez...

Herkes için, her yerde aynıdır!

Ama devlet anlayışı da, devletin niteliği de, onu kuran ve işletenlerin ideolojisine göre, zaman içinde biçim değiştirmiştir:

Önce din devletidir...

Belli bir dinin, mezhebin kurallarına göre işler!

Sonra milli devlettir...

Milliyetçilik anlayışı üzerine işletilir!

En son aşama demokratik devlettir...

Temel hak ve özgürlüklere, demokrasiye göre işler:

Muhalefet özgürlüğü, olanağı, bir haktır...

Medya özgürdür, bu özgürlük bir haktır...

Düşünceyi ifade özgürlüğü de bir haktır...

Bu haklar yöneticilerin merhametine, hoşgörüsüne bağlı değildir; yöneticilere karşın, devlet (anayasa, yasalar, yargı) tarafından korunur!

Barışçı yöntemlerle her türlü düşünce açıklanabilir...

Ve devlet bu özgürlüğü korumakla yükümlüdür!

* * *

Bütün devletler ideolojiktir:

Din devletinin ideolojisi din ve mezhep...

Milli devletin ideolojisi milliyetçilik...

Demokratik devletin ideolojisi demokrasi ve insan haklarıdır!

Elbette bir toplumda, bütün bu ideolojilerin kalıntıları, tohumları ya da temelleri vardır:

Her hak isteyen eylem, başka hakları zedelemediği sürece, demokratik anlamda ideolojik bir eylemdir:

Çünkü ideolojisi demokrasidir!

Taksim Gezi Parkı Direnişi, barışçı yöntemlerden ayrılmadığı, istekleri demokratik ideoloji bağlamında kaldığı sürece, devlet tarafından saygıyla karşılanmalı ve korunmalıdır.

Çağımızdaki demokratik devletin gereği budur!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional