Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

TAKSİM: AKP'NİN VEBALİ
 

Genel olarak teşhisi koyduk:

Taksim Gezi Parkı Direnişi, insanlığın içine girdiği yeni bir dönemin, Bilişim Devrimi döneminin Türkiye'ye yansıması, bu devrimin insan hakları ve özgürlükler bağlamındaki patlamasıdır...

Tarihe, bakarsak ve diyalektik düşünürsek neler olacağını kestirebiliriz dedik:

Bastille ile Berlin Duvarı sonrası, Fransız Devrimi ile Küreselleşme süreçleri, karşıtlıkların gel-git tahterevallisini gösteren örneklerdir.

* * *

Peki Türkiye'de somut olarak neler olacak?

Taksim Gezi Parkı Direnişi şu veya bu biçimde karşı tepkileri davet edecek, AKP iktidarı önemli girişimlerde bulunacaktır!

Bu girişimler iki yönde olabilir, iki sonuç verebilir:

1) Akıllı demokratikleşme ile Türkiye düze çıkar.

Akıl, mantık, demokrasi, uluslararası konjonktür, "barış süreci" ve "AB süreci" açılarından beklenen budur...

Ama, Başbakan Erdoğan'ın bugünkü tutum ve davranışlarına göre bu olasılık şimdilik biraz düşük görünüyor:

Teşhisleri, olayı tam kavrayamadığını, kullandığı dil ise tepkisel bir otoriterliği yansıtıyor.

2) Tepkisel otoriterleşme ile, bir süre için geri gidiş yaşanır!

Aynen Fransız Devrimi'nden sonra krallığın restorasyonundaki veya Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra Küresel terör ve karşı askeri harekatlardaki gibi, bir ters tepme, bir geriye gidiş görüntüsü oluşabilir.

Twitter kullananların bile gözaltına alınma olayına, terör örgütü ve hükümeti devrime suçlamalarına, eli sopalı sivil polislere ve Başbakan Erdoğan'ın "uluslararası güçler", "faiz lobisi" gibi beyanlarına ve tehditlerine bakılırsa bu olasılık şimdilik daha yüksek görünüyor.

Bu geri tepme, Türkiye'deki demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin, en azından bir süre için, daha da geri gitmesine bile yol açabilir...

Ama bu durumu kalıcı sanmak yanıltıcı olur:

Çünkü aynen Endüstri Devrimi'nde olduğu gibi, Bilişim Devrimi de artık hükmünü icra etmektedir...

Nasıl monarşiler Endüstri Devrimi'nden sonra (bir süre için geri gelmiş gibi görünmelerine karşın) yıkıldıysa, otoriter rejimler de, Bilişim Devrimi'nden sonra (bir süre direnseler de) çözülecektir!

Türkiye de, dünya ile birlikte, yeni bir insanlık aşamasına, yeni bir döneme girmiştir:

Diktatörlüklerin yıkıldığı, buyurgan, otoriter devletin çözüldüğü bir döneme...

Bunu, uzun vadede kimse önleyemeyecektir...

Çünkü tarihin hükmüdür bu.

Taksimdeki çocukların bize anımsattığı gerçek işte budur ve bundan sonra yaşanacaklar da bu çizgide olacaktır...

Bu sürecin ne denli sancılı ve maliyetli olacağının vebali ise AKP iktidarınındır!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional