Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

EZİK MUHAFAZAKÂRLAR VE PARAMİLİTER OLUŞUM
 

Ahlâk çok kısaca, bir insanın içselleştirdiği değerler ve kurallar bütünüdür...

Bireyin çevresinden, ait olduğu gruptan, sahip olduğu kimlikten gelir.

Kavramın günlük kullanımı ile bilimsel anlamı arasında fark vardır:

Örneğin günlük kullanımda ahlâk "iyi bir şey" gibi algılanır; "ahlaklı" sıfatı bir övgüdür....

Oysa bilimsel kullanımda "iyilik-kötülük" değil, bir değerler ve kurallar bütünü söz konusudur.

Yine günlük kullanımda "ahlaksız" terimi kendi ahlakımıza uymayan kişiler için dile getirilir, oysa onların da kendilerine göre bir ahlâkı vardır, ama bizimkinden farklıdır.

* * *

Yukardaki tanımdan da anlaşılacağı gibi, her kimliğin, her grubun, her alt grubun bir ahlâkı vardır:

Müslüman ve Hıristiyan ahlâkı gibi çok geniş kapsamlı ahlâk anlayışları olduğu gibi, doktor ahlâkı, esnaf ahlâkı gibi çok daha sınırlı ahlâklardan da söz edilebilir.

Ayrıca her küçük grubun ahlâk anlayışı, genel ve kapsayıcı ahlâk anlayışlarıyla uyumlu olmayabilir:

Örneğin toplumbilimsel anlamda bir kurallar ve değerler bütünü olarak "Yankesici ahlakından" söz edilebilir ama, yankesiciler, toplumun geneli tarafından (yanlış olarak) "ahlaksız" olarak adlandırılırlar...

Oysa onlar "ahlaksız" değil, toplumun genel ahlâk anlayışına ters bir ahlâk, "Yankesici ahlâkı" sahibidirler.

* * *

Tarım Toplumu ahlâkı başka, Endüstri Toplumu ahlâkı başka, Bilişim Toplumu ahlâkı başkadır...

Türkiye bu üç farklı aşamayı da aynı anda yaşıyor:

Feodal toplumun kalıntıları yani Tarım Toplumu ahlâkı hâlâ bir çok grupta egemen; bunların farklılıklara tahammülü yok!

Bazı insanlar biraz kentlileşmiş ve endüstrileşmiş, biraz çağdaşlaşmış; bunlar biraz daha hoşgörülü...

Az sayıda insan da Bilişim Toplumunun özgürlüğe ve demokrasiye dayalı değerlerini benimsemiş.

Elbette, yaşam biçimleri de buna göre farklılıklar gösteriyor.

İşte metro istasyonlarındaki ahlâk anonsları, bunu protesto edenlere döner bıçağıyla saldırmalar, konserler, sanat galerisi basmalar, içki yasakları, gelişen ve değişen dünya karşısında aciz kalan ve bu dünyaya ayak uydurmakta zorlandığı için kendisini ezik hisseden muhafazakârların ahlâk anlayışlarının dışa vurumlarıdır!

Tehlikeli olan, bu anlayışın topluma zorla empoze edilmek istenmesi ve üstelik üniversitelerde paramiliter bir güvenlik gücünün kurulmakta oluşudur.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional