Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

REYHANLI-WASHINGTON HATTI: "KESKİN SİRKENİN" ZARARI...
 

Gülen Cemaati, ABD ve AKP ittifakının en hızlı, en keskin ayağı olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan öne çıkmış görünüyor...

Gerek iç gerekse dış ilişkilerde o kadar hızlı ki, her iki müttefiki tarafından da zaman zaman uyarılıyor!

Bir taraftan içerdeki baskılar, tek adamlık ve başkanlık rejimi hevesi...

Öte yandan dışarda, Suriye başta olmak üzere her türlü tehlikeli serüvene atılma girişimleri...

PKK ve Kürt sorununun çözümü sırasında Türkiye Cumhuriyeti, Türklük ve benzeri konulardaki aşırı atak ve reddiyeci söylemler...

Silivri'nin temsil ettiği haksızlık ve hukuksuzluk...

Medya, üniversiteler, gençlik üzerindeki baskılar...

Artık müttefiklerini bile korkutuyor, "Biraz ağır ol" diye uyarılmasına yol açıyor!

* * *

Örneğin, son ABD seyahatinde, Obama'nın Suriye konusunda açıkça, uluslararası toplumu işaret etmesi, "Elimde sihirli değnek yok" demesi, Gazze gezisi için, Hamas'ın yanında Filistin Kurtuluş Örgütü'nü de ziyaret etmesini istemesi...

Örneğin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması yani tek adamlığı konusunda Gülen Cemaati sözcülerinin kuşku ifade etmesi...

Örneğin, PKK ve Kürt sorununun çözümü süreci ve yeni anayasa konusunda, yine Gülen Cemaati sözcülerinin, Türklük ve üniter devlet konularında farklı görüşler ileri sürmesi...

Ve ayrıca içteki haksızlıkların, hukuksuzlukların, medya, üniversiteler, sendikalar, gösteriler üzerindeki baskıların, Avrupa Birliği Gelişme Raporları yanında, hem ABD, hem de uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından açıkça eleştiriliyor olması!

* * *

Üslubu zaten sert, kavgacı, söylediklerinin içeriği azarlayıcı, buyurgan; hiçbir konuda kendinden başka otorite tanımıyor, kimseyi dinlemiyor, "Dediğim dedik" havasında...

Çevresi ise ağzından çıkan mantıklı-mantıksız her sözü derhal uygulamaya geçiren kişiliksiz dalkavuklarla dolu...

Bu durum olayı daha da vahim hale getiriyor!

"Keskin sirke küpüne zarardır" sözü akla geliyor:

Son Reyhanlı olayında da ortaya çıktığı gibi, Erdoğan'ın bu "keskin" tutumundan ülke de zarar görüyor!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional