Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

KANATLAR NE İŞE YARAR?
 

Kanatlar uçmaya yarar!

Elbette bir beynin eşgüdümünde...

Birbirleriyle ve vücudun öteki organlarıyla uyumlu çalışırlarsa!

Ama birbiriyle kavga ederlerse...

Biri, ana kitleyi bir yere çekmeye çalışırken...

Öteki başka yöne doğru gitmeye çabalarsa...

Beyinden gelen uyarılar dikkate alınmazsa...

Vücudun başka organlarıyla eşgüdüm sağlanmazsa...

O kanatlar, yarar değil zarar getirir!

* * *

CHP'nin bilge kişilerinden rahmetli Necdet Uğur, bir defasında bana "Türkiye'de politika aslında hizip politikasıdır, çünkü politikacılar parti içinde kendi küçük grupları ile var olmaya çalışırlar" demişti.

Bu yargısını, Ecevit'in Deniz Baykal ve Ali Topuz hiziplerinden şikâyet ettiği bir dönemde, dertleşirken aktarmıştı...

Söylemek istediği, Türkiye'de parti içindeki hiziplerin özellikle sol partilerde kaçınılmaz olduğu, genel başkanların ve genel merkezin, bu hizipleri yani kanatları, uyumlu bir biçimde çalıştırmakla yükümlü bulunduğuydu.

* * *

Demokrasilerde, özellikle sol partilerde kanatların olması doğaldır...

Hatta yararlıdır!

Bu kanatlar arasındaki iletişim, taban etkileşimiyle de birleşince, yeni arayışların, yeni açılımların öncülüğünü yapar.

Sosyal demokrat partiler, pek çok Avrupa ülkesinde kendilerini bu yolla yenilemiş ve iktidara gelmiştir!

* * *

CHP, Atatürkçü, yenilikçi, demokrat, solcu, çağdaş ulusçu bir partidir...

Bu nitelikleri, "yenilikçiler" ve "ulusçular" diye abuk sabuk ölçütlere göre bölmek ve birbirlerine düşmanca bildiriler ve etkinlikler çerçevesinde geliştirmek ancak bireysel egoların, parti program ve ilkelerinin önüne geçmesiyle gündeme egemen olur...

2013 Türkiyesi'nde, ülkemizin karşı karşıya olduğu rejim ve savaş tehlikeleri bağlamında hiçbir CHP'li kanadın böyle bir lüksü olduğunu sanmıyorum:

Biraz programı okusunlar...

Biraz Kılıçdaroğlu'na kulak versinler...

Vakit bulurlarsa da, örgütle temas etsinler...

Parti içindeki kanatlar, belki o zaman yararlı olabilir ve CHP'yi iktidara taşıyabilecek ipuçlarına ulaşır!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional