Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ANAYASA MAHKEMESİNDE KARŞI OYLAR
 

Anayasa Mahkemelerinin görevleri, demokrasilerin, iktidarlar tarafından çoğunluk diktatörlüğüne dönüştürülmesini engellemektir.

Bizim Anayasa Mahkememiz de böyle çalışırdı...

Yargıyı iktidarın etkisine açan son 12 Eylül 2010 referandumuna kadar!

4+4+4 eğitim yasasıyla ilgili Mahkeme kararında sakıncalı gördüğüm bazı noktaları Salı günü belirtmiştim.

Bugün, karşı oy sahibi olan üyelerin bazı cümlelerine yer vermek istiyorum; elbette önemli hukuk metinlerinden birkaç satır alıntılayarak onları yansıtmak olanaklı değil...

Meraklısı aşağıdaki adresten tümüne ulaşabilir: resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130418-10.htm

* * *

Serruh KALELİ: ...bir hizmetin 15 süreyle borcunun ödenmesi başka bir şey, 15 yıl boyunca ihale edilmiş bir teknoloji hizmetinin bağımlısı ve zorunlu alıcısı kalmak bir başka şeydir.

Fulya KANTARCIOĞLU: ...seçimlik dersler arasında sadece İslâm dininin öğrenilmesine yönelik derslere yasal güvence sağlanmasının, farklı dinlere mensup vatandaşlar arasında ayrımcılığa yol açarak lâiklik ilkesini zedeleyeceği açıktır.

Mehmet ERTEN: Kural bu haliyle Devletin tüm ilahî Kitaplar ve Peygamberler ile onlara inananlara karşı aynı uzaklıkta ve tarafsızlık içinde olması, belli bir ilahî Kitap ve Peygamber ile ona inananlar yanında yer almaması gerektiğine ilişkin Anayasa'da öngörülen lâik Devlet anlayışına uymamaktadır.

Serdar ÖZGÜLDÜR ve Engin YILDIRIM: Bununla birlikte, %10 tavan sınırlanmasının kaldırılması işletmelerde (öğrenci) çocukların asıl işgücü olarak çalıştırılması olasılığını getirdiğinde, (öğrenci) çocuk emeğinin istismarının ve sömürülmesinin önünü açabilir.

Osman Alifeyyaz PAKSÜT: Öğrencilerin beceri eğitimi altında işyerlerinde büyük oranlarda çalıştırılmalarının öğrenim ve eğitimi engelleyeceği... çocukların asıl işgücü gibi kullanılmasının yetişkin işsizliğine de olumsuz katkı yapacağı...

Zehra Ayla PERKTAŞ ve Recep KÖMÜRCÜ: 2012-2016 yılları arasındaki 4 yıl içinde yapılacak ihalelerde üst yönetici onayı ile 15 yıla kadar gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilme yetkisi verilmesi... aykırı bulunmaktadır.

* * *

Görüldüğü gibi karşı oy gerekçeleri, laiklik, gelecek yılları da bağlayan ihale koşulları ve öğrenci-çocuk işçiliğinin önünün açılması gibi üç alanda yoğunlaşıyor.

Unutmayalım, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gitmeden önce zorunlu olarak başvurmamız gereken son mercidir; kararlarıyla hepimiz yakından ilgilenmiliyiz!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 10 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional